Diyarbakır'da Hekime Silahlı Saldırı

Diyarbakır Sur 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Dr. Gökhan Özçelik 7 Nisan 2014 Pazartesi günü silahlı saldırıya uğramıştır.

 

19 Nisan 2014

BASIN AÇIKLAMASI

 

Diyarbakır’da Hekime Silahlı Saldırı

Diyarbakır Sur 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Dr. Gökhan Özçelik 7 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 08:00 sularında işe gitmek üzere evinden çıktığında arabasının yanında, diğer çalışma arkadaşlarının da gözü önünde silahlı saldırıya uğramıştır.

Kalçasından ve sağ el işaret parmağından yaralanan Dr. Özçelik tüm tedaviye rağmen parmağını kaybetmiştir, parmağını kullanamaz durumdadır.

Aradan geçen zamanda bu silahlı saldırının failleri ve saldırının gerekçesi ortaya konabilmiş değildir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bu kadar tırmandığı bir dönemde Dr. Özçelik’e yapılan silahlı saldırı, meslektaşımızın ölümle burun buruna gelmesi ve vücudunda kalıcı hasar meydana gelmesi hepimizin kaygısını artırmıştır. Dr. Özçelik ameliyatlar geçirmiştir, halen mesleğini yapamamaktadır ve can güvencesi olmadığı için tayin istemek zorunda kalmıştır.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ve şiddetin her türlüsünün bu ülke topraklarından silinmesini diliyoruz. Bu saldırıyı Türkiye’deki tüm hekimler adına şiddetle kınıyor ve faillerinin bir an önce bulunmasını talep ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Diyarbakır Tabip Odası