Toplum ve Hekim'in 2014 Yılı Birinci Sayısı Çıktı

Toplum ve Hekim'in Dosya Konusu "Eşitlik ve Sağlık" Olan 2014 yılı Birinci Sayısı Çıktı.

Bu sayıda Alaeddin Şenel (Toplum Biçimleri Boyunca Eşitlik- Eşitsizlik Kavgası), Onur Hamzaoğlu (Eşitlik Hakkaniyet Hak), Gamze Varol Saraçoğlu (Dünyada Kadın Sağlığındaki Eşitsizlikler), Şevkat Bahar Özvarış (Türkiye’de Kadın Sağlığındaki Eşitsizlikler), Neriman Aydın (Dünyada Çocuk Sağlığındaki Eşitsizlikler), Deniz Akgün (Türkiye’de Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler) ve Coşkun Bakar’ın (Yirminci Yüzyılın Ütopyası: Herkes İçin Reform!  Herkes İçin Eşit(siz)lik) yazıları yer alıyor.

Makale özetlerine Toplum ve Hekim’in web sayfasından erişilebiliyor