'Anayasa Mahkemesi Tam Günü Durdurdu' Haberleri Hakkında

Anayasa Mahkemesi 6514 Sayılı “Sağlık Torba Yasası”na ilişkin iptal davasını ilk inceleme kapsamında bugünkü gündemine aldı.

Medyada yer alan haberlerde; Anayasa Mahkemesi'nin 6514 sayılı Yasa’nın 14 ve 19. maddelerinin yürürlüğünün durdurulduğu bildirilmektedir. Haberlerde geçen maddeler, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde çalışan ve aynı zamanda  mesai saatleri dışında mesleklerini serbest olarak icra eden öğretim üyelerinin bu faaliyetlerini 18 Nisan 2014 gününe kadar sona erdirmeleri aksi halde üniversite ile ilişiklerinin kesileceğine ilişkin maddelerdir.

Anayasa Mahkemesi henüz 6514 Sayılı Yasa’nın iptal istenilen hükümleri ile ilgili aldığı kararı yazılı olarak açıklamamıştır. Konu Türk Tabipleri Birliği tarafından bu güne kadar olduğu gibi yakından izlenmektedir. Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacak yazılı açıklamayı takiben hızla kararın ilgililere ve sağlık hizmetlerine yönelik olası etkileri konusunda ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır.

Saygılarımızla...

TTB Merkez Konseyi