Bugün Asistan Hekim Günü!

Asistan hekimler bu seneyi de çökmüş sağlık sisteminin yükünü sırtında taşımayı reddettiği direnişlerle geçirdi.

İzmir, İstanbul, Aydın ve Manisa asistan hekimleri mücadeleleri ve kararlı grevleriyle zafer kazanırken insanca çalışma koşullarını kazanana ve eğitim hakları güvence altına alınana kadar mücadeleye devam kararlılığını ortaya koydular. Asistan hekimler bir dayanışma örneği de göstererek tüm illerden ve hastanelerden gönderilen fotoğraflar, videolar, basın açıklaması ve eylemlerle grevdeki asistanlara güç verdi. Bu dayanışmayı kırmak için çeşitli yerlerde uygulanan yıldırma yöntemleri, örneğin Çanakkale'de hekimlere soruşturma açılması ise asistan hekimlerin mücadelesini geriletmeye asla yetmeyecektir.

Asistan hekimlerin büyüyen kararlı mücadeleleri mutlaka kalıcı kazanımlarla sonuçlanacaktır.

Asistan hekim günümüzü bu mücadele kararlılığı ile kutlarız.

TTB Asistan Hekim Kolu