Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu Yapıldı

Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu-13, 22 Mart 2014 Cumartesi günü İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Nevzat Eren’in ölüm yıldönümünde adına düzenlenen sempozyuma, aile adına eşi Gönül Eren katıldı.

“Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve 2014 Yılında Türkiye” başlıklı sempozyumda “Bulaşıcı Hastalıklarda Güncel Durum”, “2014’te Öne Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar” “Erken Uyarı Sistemi”, “Alandan Sesler” konulu konferansların yanı sıra “Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi Öğrencilerinin Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele İçin Nelere Gereksinimleri Var?” başlıklı bir yuvarlak masa oturumu yapıldı.

Ankara Tabip Odası tarafından TTB Halk Sağlığı Kolu üyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilen sempozyuma genç halk sağlıkçılar başta olmak üzere Ankara'dan ve Ankara dışından çok sayıda hekim katıldı.