Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları 18 Nisan'a Kadar Uzatıldı

Türk Tabipleri Birliği tarafından, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yitirdiğimiz Şair Doktor Behçet Aysan ve 36 insanımızın anısına düzenlenen Behçet Aysan Şiir Ödülü için başvurular 18 Nisan 2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

2013 yılı ödül seçici kurulu · Cevat ÇAPAN,  Doğan HIZLAN,  Emin ÖZDEMİR, Ahmet TELLİ,  Ali CENGİZKAN, Turgay FİŞEKÇİ,  Zeynep ORAL

Behçet Aysan Şiir Ödülü 2013 Yılı Aday Olma Koşulları

· Ödüle 2012 yılı Ocak ayından sonra yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir. (Yayımlanmamış yapıtların A4 dosya kâğıdına çift aralıklı yazılmış olması gereklidir.)

· Ödüle son katılma tarihi 18 Nisan 2014'tür.

· Ödüle kişiler kitap ve dosya ile kendileri doğrudan katılabilir ya da yayımlanmış şiir kitaplarını sivil toplum örgütleri, yayınevleri ve üçüncü kişiler, şairin onayı alınmak koşuluyla önerebilirler.

· Yarışmaya katılan yapıtların daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.

· Ödüle aday olacak şairler; adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte kitaplarını (8 adet) ya da şiir dosyalarını (8 adet) TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe-ANKARA adresine göndermelidir.

· Ödül için gönderilen yapıtlar açıklanmaz, yalnızca ödül kazanan duyurulur.

· Ödül kazanan yapıt 2014 yılı Mayıs ayında açıklanır.

· Ödüle başvuranlar ilan edilen tüm koşulları, kabul etmiş sayılır.

· TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü özel olarak hazırlanmış bir bronz figürdür. Para ödülü verilmemektedir.

· Ödül tek yapıta verilecektir. Seçici kurul uygun görürse ödül paylaştırılabilir.