EJD Başkanı Carsten Mohrhardt Ankara’da Asistan Ve Öğrencilerle Buluştu

Avrupa Genç Hekimler Daimi Çalışma Grubu Başkanı (European Junior Doctors Permanent Working Group) Dr. Carsten Mohrhardt ile TTB Asistan Hekim Kolu temsilcileri Ankara’da bir araya geldi.

TTB Genel Sekreteri Bayazıt İlhan’ın da katılımıyla gerçekleşen görüşmede EJD’nin ve TTB Asistan Hekim Kolu’nun çalışma başlıklarının ve gündemlerinin ortaklığı dikkat çekti. İki örgüt temsilcileri önümüzdeki dönemde işbirliği içinde çalışmanın her iki örgüte de güç katacağı konusunda görüş bildirdiler.

Takibinde Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda Carsten Mohrhardt “Avrupa’da Asistan Hekimlik” konulu bir sunum yaptı ve sonrasında öğrenci ve asistan hekimlerin sorularını yanıtladı.

Tıp öğrencisi ve asistan hekimlerin ilgi ve katılım gösterdiği sunumda Avrupa ülkelerinde uygulanan sağlık politikaları ile Türkiye’deki sağlıkta dönüşüm projesinin gösterdiği benzerlikler, hem sağlık hizmeti hem de sağlık emekçilerinin durumu üzerindeki benzer olumsuz etkiler konuşuldu. Örneğin tıp fakültesi kontenjanlarının dramatik artış gösterdiği İspanya’da yaşanan işsiz genç hekimler sorunu, Türkiye’de sıklıkla sağlık ortamı gündemine taşınan artan kontenjan sorunu tartışmalarına ışık tuttu. Benzer şekilde diğer Avrupa ülkeleri asistan hekimlerinin çalışma saatlerinin tanımlanması için yaptıkları eylemlerin, Türkiye’deki asistan direnişleri ile büyük benzerlik taşıdığı fark edildi. Avrupa genç hekim hareketinin tecrübelerinden yararlanma olanağından büyük memnuniyet duyan asistan hekimler, yapılan sunum sonrası tartışmada uluslararası alanda birlikte mücadele edeceği örgütlerle işbirliğini geliştirmenin önemini vurguladılar.