Aile Hekimleri Sarı Zarfları Çöpe Attı

ASM çalışanlarının acil nöbet dayatmalarına karşı 4 Aralık 2013 tarihinde yaptıkları iş bırakma eylemi sonrasında eyleme katılan sağlık çalışanları hakkında Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı soruşturmaları protesto etmek ve Şırnak’ta sözleşmesi feshedilen Aile Hekimi Dr. Zeki Türe’ye destek sunmak amacıyla İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla 11 Mart 2014 tarihinde İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde ‘sarı zarfları çöpe atma’ eylemi gerçekleştirildi.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde slogan atarak yapılan baskıları protesto eden sağlık çalışanları, 4 Aralık eylemine katıldıkları için sarı zarflar içinde gönderilen savunmaları çöpe atarak hak alma mücadelesinden geri durmayacaklarını  gösterdiler.

Eylemde, Gezi direnişinde polisin attığı gaz kapsülüyle ağır yaralanarak 269 gün boyunca yoğun bakımda yaşama savaşı veren Berkin Elvan’ın kaybedilmesinin üzüntüsü dile getirilince sık sık ‘Bu daha başlangıç Mücadeleye devam’ sloganı atıldı.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Filiz İncekara burada yaptığı açıklamada, Güçlükonak hastane acilinde çalıştığı esnada Kaymakamın evine gidip eşine bakmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen Dr. Zeki Türe’nin yanında yer aldıklarını, hem meslektaşlarının mağdur edildiğini hem de Güçlükonak halkının  hekimsiz bırakıldığını, bu işin peşini bırakmayacaklarını ifade etti. Bu esnada katılımcılar sık sık ‘Zeki Türe yalnız değildir’ sloganı attı.

Pratisyen Hekimlik Derneği’nin de katıldığı eylemde basın açıklaması İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanı Dr. Erdal  Uğurlu tarafından okundu.

SES Aksaray Şube Başkanı Aydın Erol ve İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Esin Şener de birer konuşma yaparak baskılara karşı ortak mücadele edeceklerini belirttiler.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı ise yaptığı konuşmada, soruşturmaların meşru olmadığını, çalışanların demokratik haklarını kullanmayı engelleyen baskıcı  yönetimlerin er geç iktidarını kaybettiklerini, iyi hekimlik yapma, halka nitelikli sağlık hizmeti sunma talebiyle tüm yurtta 14 Mart günü aciller dışında hizmet vermeyeceklerini söyledi.

Basın açıklaması için tıklayınız…