Batman’da Sağlık Hakkı Paneli

Batman Tabip Odası, SES Batman Şubesi, Belediye Sağlık Merkezi, Batman Eczacılar Odası ve Diş Hekimleri Odası’nın çağrısıyla 12 Mart günü Batman Sağlık Hakkı Meclisi toplantısı ve paneli yapıldı.

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında Batman Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, TTB Merkez Konseyi  Üyesi Mehmet Zencir, “Sağlık Hakkı Mücadelesi ve TTB” konulu bir sunum  gerçekleştirdi.  Moderatörlüğünü TTB Merkez Konseyi Üyesi  Zülfikar Cebe’nin yaptığı toplantıya kitle örgütü temsilcileri, HDP İl Eş Başkanı ve BDP Eş Başkan adayları da katıldı. Toplantıda BDP Eş Başkan adayı Gülistan Ake,” Öz yönetimler ve sağlık hakkı “konulu, Batman Eczacılar Odası Başkanı da devletin uyguladığı ilaç politikaları ile ilgili birer konuşma yaptı. Toplantıda, Batman Sağlık Hakkı Meclisi’nin daha geniş bir örgütlenme ile kurumsallaşmasının önemi üzerinde duruldu ve 2 hafta içinde daha geniş bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.