Adana Tabip Odası Kuruluşunun 60. Yılını Kutladı

Adana Tabip Odası’nın kuruluşunun 60. Yılında bir dizi etkinlik düzenleyen Adana Tabip Odası yönetimi meslekte 40 Yılını dolduran ve Oda Başkanlığı yapmış hekimlere plaket verdi.

10 Mart 2014 Pazartesi günü Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda yapılan törene Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. İsmail Bulca, Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve yönetimi, hekimler ve aileleri, STK Yöneticileri ve üyeleri ile sağlık çalışanları katıldı.

Adana Tabip Odasının 31-01-1953 yılında 6023 sayılı yasa ile Dr. Ali Menteşoğlu tarafından kurulduğunu belirten Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, yaptığı konuşmada “Tahmini olarak 6000 yıllık geçmişi olan bir mesleğimiz var. Hastalık ve onu tedavi etmeye yönelik çabalar insanla birlikte yeryüzünde var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. İnsanların en küçük sağlık problemlerinde dahi ilk sığındıkları kişi hekim olduğundan, tarih boyunca hekimliğe kutsal bir misyon yüklenmiştir. Ve çok yakın zamana kadar el üstünde tutulan mesleğimiz ne yazık ki tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşamaktadır. En temel insan haklarından biri olan; herkese nitelikli, eşit ve ücretsiz olarak verilmesi gereken sağlık hizmeti, sağlıkta dönüşüm adı altında; adım adım halktan uzaklaştırılıp uluslararası sermayenin hizmetine sunularak hastalar müşteri hastaneler ticarethane olarak görülmeye başlanmıştır. Ve sonuç, her gün hakarete uğrayan, darp edilen ve hatta öldürülen biz hekimler. Hastalarını sadece 2-3 dakika değil, en az 15 dakika muayene etmek isteyen, nitelikli sağlık hizmeti sunmak isteyen biz hekimler; hakaret işitmek, darp edilmek, öldürülmek değil, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Her şeye rağmen ve inadına bizler hala umutluyuz,  tıpkı Taksim Gezi Parkında, tıpkı Atatürk parkında olduğu gibi. Türk Tabipleri Birliği ve birçok Tabip Odası yaralı insanlarımıza  olay anında müdahale ederek hekimlik mesleğinin ve ettikleri yeminin gereğini gönüllü olarak yerine getirmeye çalıştı.  Bunun sonucu birçok meslektaşımıza soruşturma açıldı. Bir zamanlar kutsallık atfedilen eller, gözler ve beyinler artık yara saracağına yaralanıyor, öldürülüyor, hatta hasta veya yaralı baktıkları için gözaltına alınıyor, tabip odalarının başkanları ve yöneticileri haklarında idari cezalar veriliyor ve hatta Tabip Odalarının yönetim kurullarının görevden alınması için davalar açılıyor,  Türk Tabipleri Birliği baş provakatör ilan ediliyor. Biz Hekimler kendi yaşamımızı insanlığın hizmetine adayacağımıza bütün varlığımızla yemin ettik, Hastalarımızın sağlığı en önde gelecek, Bize verilmiş sırları, hastalarımızın ölümünden sonra bile saklayacağız, Meslektaşlarımız kardeşlerimiz olacak, din, ulus, ırk, parti politikaları ya da toplumsal durumla ilgili değerlendirmelerin görevimizle hastalarımızın arasına girmesine izin vermeyeceğiz, Bunlara bütün varlığımızla, özgür olarak onurumuz üzerine And İçtik” diye konuştu.

Meslekte 40 Yılını dolduran Dr. Ömer Uluçay, Prof. Dr. Yakup Sarıca, Dr. Ali Mehmet Toker, Dr. A.Şahin Akköse, Dr. Ali Coşkun, Dr. ALİ Fuat Özbilen, Dr. Eşref Aygün, Dr. Faruk Nadir Çavuşoğlu, Dr. Mehmet Birdir, Dr. Mustafa Uygur, Dr. Ömer Fıratoğlu, Dr. Salim Canoğulları, Dr. Tuncay Koral, Dr. Yalçın Kaya, Dr. Yunus Emre Evlice, Dr. Emin Karcı, Dr. Oktay Deniz ile Adana Tabip Odasına daha önce başkanlık yapmış Dr. Oktay Kadayıfçı, Dr. Tuncay Özgünen, Dr. Orhan İzzet Kılıçbeyli, Dr. Yusuf Necat Yaycıoğlu, Dr. Şitai Çığ, Dr. Hüseyin Bayram, Dr. Mecit Uncu, Dr. Zafer Tanrıverdi, Dr. Rıza Mete, Dr. Yalçın Ağar ve Dr. Resmiye Kaya’ya ayrıca Eczacıbaşı Tıp Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Semra Paydaş’a plaketleri Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. İsmail Bulca, Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

Verilen 60. Yıl kokteylinin ardından sahne alan Türkiye’nin sevilen sanatçısı Suavi hekimlere ve katılımcılara konser verdi. Suavi Konseri sırasında sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini iletti. Sağlık torba yasası ile insanlık yararına hekimliğin suç haline getirilmesini eleştiren Sanatçı, hekimliğin halktan koparılmaya çalışıldığına, düşene, yaralanana hiçbir çıkar gözetmeden yardım etmeyi dahi olanaksız hale getirdiklerine değindi. Berkin Elvan’ın sağlık durumuna da değinilen konserde (o saatlerde kendisini henüz kaybetmemiştik) tüm salon “Berkin” sesleriyle inledi.