I. Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Mücadeleleri Sempozyumu