Ankara Tabip Odası'na Yönelik Baskılara Tepki: BMJ Dergisi'nde Mektup ve İmza Kampanyası

Sağlık Bakanlığı’nın Gezi eylemlerinde verilen sağlık hizmetleri nedeniyle Ankara Tabip Odası Yönetim ve Onur Kurullarının görevden alınmaları talebiyle dava açmasına tüm Dünya’dan tepkiler sürüyor.

British Medical Journal Dergisi’nde İnsan Hakları için Hekimler Örgütü (PHR),  Dünya Tabipler Birliği (WMA), İngiliz Tabipler Birliği (BMA), Alman Tabipler Birliği (GMA), Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), Amerikan Acil Tıp Akademisi (AAEM), Sağlık ve İnsan Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFHHRO), İnsan Hakları İçin Doktorlar (DHR), Sağlık Kuruluşları İttifakı (AHO), Eğitim ve Hizmet Yoluyla Küresel Sağlık (GHETS), İrlanda Hemşireler ve Ebeler Örgütü (INMO) temsilcilerinin imzasıyla yayınlanan yazıda Ankara Tabip Odası’na açılan davaya tepki gösterildi.

Türkiye’de hekimlere ve tıp mesleğinin temel ilkelerine yönelik saldırılara dikkat çekilen yazıda tüm Dünya’dan hekimler Türkiye’de yaşananlara tepki göstermeye çağırıldı.

Bu amaçla İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR) tarafından bir de imza kampanyası başlatıldı.İmza Kampanyası’nın başlığı: Türk Doktorları’na Yönelik Saldırıları Durdurun.

İmza kampanyasına ulaşmak için tıklayınız.

BMJ Dergisindeki yazının orijinali için tıklayınız.

BMJ Dergisindeki yazının Türkçesi için tıklayınız.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi