Balıkesir’de Yerel Yönetimler Ve Sağlık Politikaları Tartışıldı

Balıkesir Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde, “Yerel Yönetimler ve Sağlık Politikaları” konulu bir toplantı düzenlendi.

10 Mart 2014 tarihinde düzenlenen ve moderatörlüğünü Balıkesir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Şahin Cılız’ın yaptığı toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Adayı Sami Sözat ve AKP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Adayı Edip Uğur katıldı. Davetli olmasına rağmen MHP Büyükşehir Belediyesi Adayı İsmail Ok ise toplantıya katılmadı.

Açılış konuşmasında; yerel yönetimlerin sağlık politikalarının önemine dikkat çeken Dr. Şahin Cılız, sağlık hakkının sadece sağlığa erişim hakkı olmadığını, aynı zamanda sağlıklı çevre, sağlıklı mahalle, sağlıklı sokak, sağlıklı işyeri, sağlıklı çalışma ortamı ve bütüncül bir yaşam hakkı olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Özdemir Aktan ise konuşmasında, Balıkesir Tabip Odası’nı bu örnek çalışmasından dolayı kutlayarak, memleketin her yerinde buna benzer demokratik toplantıların yapılmasının önemini anlattı.

Konuşmasında, Türkiye’de sağlık ortamında yaşanan şiddetin arttığını ve bunun birinci sorumlusunun şiddeti körükleyen politikacılar olduğunu belirten Prof. Dr. Aktan, sağlıkta performans modelinin de sağlık hizmetlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Aktan, kurulan ve kurulmakta olan şehir hastaneleri projelerine de değinerek, bu projelerle devletin taşeron şirketler eliyle borçlandıracağını, şehir merkezindeki eski hastane ve bu hastane arazilerinin ise yağmalanacağını ifade etti.

Konuşmasında, tıp fakültelerindeki eğitim kalitesinin giderek düştüğüne de dikkat çeken Prof. Dr. Aktan,  Balıkesir dahil pek çok ildeki tıp fakültelerinin ciddi eğitim ve öğretim eksikliği ile karşı karşıya olduğunu, iyi hekimlik ve nitelikli sağlık hizmetinin gitgide zorlaşacağını, yerel yönetimlerin ise temel sağlık hizmetlerinin organizasyonu, temiz çevre, temiz içme suyu, sağlıklı kentler oluşturulması konusunda çok önemli olduğunu söyledi.

Toplantıda siyasi parti temsilcileri de birer konuşma yaparak Balıkesir iline ait sağlık politikaları konusunda projelerini ve önerilerini paylaştılar.