Cezaevi Hekimleri İle Buluşma

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu tarafından 9 Mart 2014 tarihinde "BİRİNCİ BASAMAKTA CEZAEVİ HEKİMLİĞİ" çalıştayı yapıldı.  Çalıştaya pek çok ilden cezaevi hekimi katıldı.

Çalıştay'da etik yaklaşım, hukuki sorumluluklar, sağlık hizmetleri, özel bakım  gerektiren gruplar ve özlük hakları başlıklarında sunumlar ve her sunumun ardından cezaevi hekimlerinin  deneyimlerini paylaştıkları, sık karşılaştıkları sorunları ve ihtiyaçları  aktardıkları forumlar gerçekleştirildi.