Hekimler, Sözleşmesi Feshedilen Meslektaşlarına Sahip Çıktı

Hekimler ve sağlık çalışanları, Şırnak ili Güçlükonak Merkez 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Mehmet Zeki Türe’nin, Kaymakam’ım ayağına gitmediği için aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesini, 6 Mart 2014 tarihinde Şırnak’ta yaptıkları basın açıklaması ile protesto ettiler.

Şırnak Tabip Odası tarafından yapılan basın açıklamasına, TTB Merkez Konseyi Üyeleri Filiz Ünal İncekara, Mehmet Zencir ve Zülfikar Cebe’nin yanı sıra kitle örgütü ve meslek odaları temsilcileri de destek verdi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplanan hekimler ve sağlık çalışanları Şırnak Valiliği’ne yürüyerek baskıları protesto etti. Yürüyüşe Şırnak halkı da alkışlarla destek oldu.

Şırnak Tabip Odası Başkanı Azat Karagöz ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Filiz Ünal İncekara tarafından Şırnak Valiliği önünde yapılan açıklamalarda ise birinci basamak sağlık hizmetlerini aile hekimliği adıyla piyasanın koşullarına göre yeniden düzenleyen politikaların ve performansa dayalı sözleşmeli çalışma düzeninin sağlık emekçilerinin çalışma güvencesini ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Açıklamalarda, görevini kötüye kullanan Vali, Kaymakam ve Sağlık Müdürü’nün görevden alınması, acil serviste mesleğini yapan hekimi evine çağırarak, halkın sağlığını tehlikeye atan, yetkisini kamusal amaç dışında kişisel çıkarı için kullanan Güçlükonak Kaymakamı hakkında adli ve idari soruşturma başlatılması ve Dr. Türe’nin sözleşme feshinin iptal edilerek görevine iade edilmesi talep edildi.

Açıklamalarda, “Dr. Mehmet Zeki Türe arkadaşımız yalnız değildir, yaptıklarını sahipleniyoruz. İyi hekimlik değerlerini her zaman savunacağız” denildi.

Şırnak Valiliği TTB'nin Görüşme Talebini Kabul Etmedi

Öte yandan, TTB Merkez Konseyi'nin Dr. Türe'nin durumu ile ilgili Şırnak Valiliği ile görüşme talebi ise reddedildi.