Kaymakamın Ayağına Gitmeyen Aile Hekiminin Sözleşmesi Feshedildi!

Şırnak ili Güçlükonak Merkez 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Mehmet Zeki TÜRE'nin aile hekimliği sözleşmesi feshedildi! Konu ile ilgili TTB Merkez Konseyi tarafından 04 Mart 2014 tarihinde yazılı bir açıklama yapıldı. 

Açıklamada, TÜRE'nin maruz kaldığı mobing ve sözleşmesinin feshine tepki gösterilerek "acil serviste görev yapmakta olan doktoru görev yerini terk etmeye zorlayarak evine çağıran Şırnak Güçlükonak Kaymakamı’nın halkın sağlığını tehlikeye atmak suçuyla soruşturulmasını, mülki amir olmaktan kaynaklı yetkilerini halkın sağlığını koruma görevini yerine getiren bir hekime karşı kötüye kullanmaktan ötürü cezalandırılmasını talep ediyoruz" denildi. 

 

 

04.03.2014

Kaymakamın Ayağına Gitmeyen Aile Hekiminin Sözleşmesi Feshedildi!
Hekimler ve Sağlık Çalışanları Yalnız Değildir

Şırnak ili Güçlükonak Merkez 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Mehmet Zeki TÜRE'nin aile hekimliği sözleşmesi feshedildi!

Entegre hastanede çalışan hekimler, aile hekimliği yanında gece acil serviste nöbet tutmaktadır. Şırnak Güçlükonak İlçe Kaymakamı’nın rahatsızlanan eşine bakmak üzere kaymakamın evine davet edilen Dr. Zeki Türe görev yerini terk etmemiştir, çünkü acil servis terkedilmez!

Ancak talebi karşılanmayan kaymakamın şikayeti üzerine Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekiplerince Güçlükonak Merkez 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Mehmet Zeki TÜRE'nin birimine, 10 kişilik bir ekiple baskın denetim yapılıp mobbing uygulanarak 95 ceza puanı verilmiştir.

Verilen ceza yeterli bulunmamış olacak ki, Şırnak Valiliği tarafından yapılan ikinci soruşturma sonucunda ilave 45 ceza puanı daha verilerek, toplamda hukuki dayanağı olmayan 140 ceza puanıyla meslektaşımızın aile hekimliği sözleşmesi kanunlara aykırı olarak feshedilmiştir. Aile hekimi arkadaşımıza yapılan bu mobbing olayını ve sözleşmesinin keyfi olarak feshedilmesini kabul etmiyoruz! Hekim arkadaşımız doğru davranmış ancak bürokratların mobbingi ile kanun dışı baskı ve cezaya çarptırılmıştır.

Anladığımız kadarıyla köle gibi davranmazsak, mesleğimizin gereğini yaparsak ekmeğimizden olacağız!

 Bizim en önemli kaygımız mesleğimizi etik ve iyi hekimlik çerçevesinde icra edememektir.

Sağlık Bakanlığı demokratik yöntemlerle hak talep eden sağlık çalışanını baskı altına alarak, ASM çalışanlarının örgütlü hak alma mücadelesini zayıflatmayı, korku salmayı, onları yıldırmayı amaçlamaktadır.

Soruşturmaların, sarı zarfların, ceza puanlarının, sağlık çalışanlarının örgütlü mücadelesini durduramayacağını biliniz.

Aile hekimlerinin, başta acil nöbet dayatmalarına ve hak kayıplarına karşı her türlü hak alma mücadelesini, emek örgütleriyle taleplerini ortaklaştırarak kararlılıkla sürdüreceğini, buna karşı başlatılan soruşturmaların ya da benzer engellemelerin boşa çıkarılması için her türlü demokratik mücadele yönteminin kullanılacağını kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Bu bilgiler ışığında konunun müfettişlerce incelenmesini, görevini kötüye kullanan Vali, Kaymakam ve İl Sağlık Müdürü hakkında soruşturma açılmasını, gerekli cezalara çarptırılmalarını talep ediyoruz.

Ayrıca acil serviste görev yapmakta olan doktoru görev yerini terk etmeye zorlayarak evine çağıran Şırnak Güçlükonak Kaymakamı’nın halkın sağlığını tehlikeye atmak suçuyla soruşturulmasını, mülki amir olmaktan kaynaklı yetkilerini halkın sağlığını koruma görevini yerine getiren bir hekime karşı kötüye kullanmaktan ötürü cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Tüm bu taleplerimizi Şırnak’ta 6 Mart 2014 tarihinde saat 12.30’da tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapacağımız basın açıklaması ile bir kez daha dile getireceğiz. Bu türden her türlü baskının karşısında ve sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edeceğiz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi