Eskişehir Tabip Odası Başkanı’na Gezi Cezası!

Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz’a, Gezi direnişi sonrasında Eskişehir’de yaşanan bir sürgüne karşı çıktığı ve bu sürgünün durdurulmasına yönelik yapılan basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle, çalıştığı hastanenin idaresi tarafından kınama cezası verildi.

Eskişehir Valiliği'nin emriyle Eskişehir Devlet Hastanesi'nce açılan idari soruşturma sonucu verilen kınama cezasına Dr. Yılmaz itiraz etti ancak Dr. Yılmaz'ın, cezanın kabul edilmemesi için İl İdare Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi.

Konu ile ilgili Eskişehir Tabip Odası tarafından basın açıklaması yapıldı. Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz ise yaptığı açıklamada, Gezi direnişi sonrası demokrasi ve özgürlük mücadelesi yürütenler ile toplumun haklı taleplerini savunan meslek odası ya da kitle örgütü temsilcilerinin bu ve benzeri cezalar ile baskı altına alınmasını eleştirdi. Dr. Bülent Nazım Yılmaz, iyi hekimlik değerlerini hiçe sayanlara karşı, iyi hekimlikten taviz vermeden sağlık hakkı ve demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı.

 

BASIN AÇIKLAMASI
27 Şubat 2014

CEZALAR İYİ HEKİMLİĞİ SAVUNMAMIZI ENGELLEYEMEZ!

Değerli Basın Çalışanları;

Siyasal iktidar ve destekçileri ülkeyi yönetmekte zorlandıkça baskılarını giderek arttırmaktalar. Bu çerçevede sadece demokratik haklarını kullandıkları için yüzlerce öğrencinin, vatandaşın cezaevlerine kapatıldığını, yüzlerce kamu çalışanına cezalar verildiğini biliyoruz.

Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz da gezi olayları sonrasında ilimizde yaşanılan bir sürgüne karşı çıktığı, bu sürgünün durdurulmasına yönelik bir basın açıklamasına katıldığı için kınama cezası almıştır.

Bu ceza Eskişehir Valiliği’nin emriyle Eskişehir Devlet Hastanesi yönetimi tarafından açılmış ve sonuç itibariyle Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından Eskişehir Tabip Odası Başkanı’na kınama cezası verilmiştir. Cezanın kabul edilmemesi için il idare kuruluna yapılan itiraz da ret edilmiştir.

Değerli Basın Çalışanları;

Tüm kamuoyunun önünde soruyoruz.

Bir sürgünü kabul etmemek, bir antidemokratik uygulamanın durdurulmasını talep etmek nasıl cezalandırılabilir?

Bir tabip odası başkanının, bir hekimin, bir sürgünün durdurulmasını talep etmesi kadar doğal ne olabilir?

Sürgünlerin aileleri parçalamak, sürgüne uğrayanı ve onun ailesini maddi ve manevi olarak zarara uğratmak için yapıldığı düşünüldüğünde hangi hekim bu uygulamaya karşı çıkmaz?

Bu hakkı savunan tabip odası başkanına hastane yöneticisi hekimler tarafından ceza verilmesi nasıl açıklanır?

Her yurttaşın hakkı olan basın açıklamasına katıldığından ötürü bir tabip odası başkanı hakkında nasıl soruşturma açılması istenebilir?

Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım YILMAZ, Eskişehir Tabip Odası’nın yöneticileri, aktivistleri Eskişehir Tabip Odası’nın ilkeleri ve desteği çerçevesinde ilimizde iyi hekimlik, sağlık hakkı ve demokrasi mücadelesinde üzerlerine düşenleri yapacaklardır.

Bu çerçevede iyi hekimlikten taviz vermeyeceğiz, iyi hekimliğe yapılan bu saldırıyı durdurmak için tüm yasal ve demokratik haklarımızı kullanacağız.

Dr. Hamit GÜÇLÜER

Eskişehir Tabip Odası Genel Sekreteri