Sağlık Bakanı itiraf etti: Yasayı TTB’nin davalarını aşmak için yaptık

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Eskişehir’de katıldığı bir temel atma töreninde kamu özel ortaklığıyla yapılacak şehir hastanelerine ilişkin yasa değişikliğinin nedenini açıkladı: TTB’nin açtığı davalarda iptal kararı çıkması halinde projelerin devamını sağlamak.

Türk Tabipleri Birliği, kamu özel ortaklığı yöntemiyle hastane yaptırılmasına, sağlık hizmeti satın alınmasına, hastanelerin kapatılarak merkezlerde toplanmasına, mevcut hastane binalarının bu yolla kamudan alınarak şirketlere devredilmesine, ormanlara el konulmasına karşı.

Türk Tabipleri Birliği, sağlık hakkının hem sağlık hizmeti sunanlar hem de sağlık hizmeti alanlar için sağlanmasından yana.

Peki, Sağlık Bakanı niye Türk Tabipleri Birliği’ne karşı?

Sağlık Bakanı, yargı kararlarına uymakla yükümlüyken, kararları aşmak için niye yasa yapıldığını açıklayacak mı?

Sağlık Bakanı kendilerini, Anayasanın tüm kurum ve kişilerin yargı kararlarına uymakla yükümlü olduğuna dair kuralına aykırı bir yasa yapmak zorunda bırakan koşulları açıklayacak mı? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan adil yargılanma hakkına açıkça aykırı bir yasayı neden yapmak zorunda kaldıklarını açıklayacak mı?

Sağlık Bakanı, imzalanmış sözleşmelere “ek sözleşmeler” hazırlandığını söylüyor.

Peki, bunların içeriği kamuoyuna açıklanacak mı?

Sağlık Bakanlığı “ticari sırlara” gösterdiği hassasiyeti kamu yararı için de gösterecek mi?

Tüm dünyada iflas etmiş bir yöntemi zorla, inatla, hukukun evrensel kurallarını bile hiçe sayarak uygulamaktaki ısrarın gerçek nedenini açıklayacak mı?

Bir kere daha söyleyelim. Entegre sağlık kampüsü, şehir hastaneleri, sağlık kentleri olarak adı sürekli değişen bu yapı ölü doğmuştur. Hukuka ve kamu yararına aykırıdır. Uygulanması fiilen imkansızdır. Tüm bu olumsuzlukları aşmak için daha çok taviz vererek yalvar yakar hastane yaptırmak ülkemize, insanımıza, sağlık çalışanlarına eziyet etmektir.

Yetkililere sesleniyoruz. Memlekete eziyet vaat eden bu projelerden, hayallerinizden vazgeçin!

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi