Sağlıkta Şiddet Cinnete Dönüştü

Diyarbakır Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nde görevli, aynı zamanda Diyarbakır Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Mustafa Tümerdem’in bir hasta tarafından darp edilmesi, TTB, TDB, SES, THD ve TÜMRAD-DER tarafından yapılan basın açıklaması ile protesto edildi.

 

BASIN AÇIKLAMASI

28.02.2014

SAĞLIKTA ŞİDDET CİNNETE DÖNÜŞTÜ

Sistem hatalarının çalışanların sorumluluğu üzerine kurgulandığı yapılanmanın, daha ne kadar şiddeti beraberinde getireceği bilinmiyor.

Sağlık Bakanlığının günü kurtarma adına hükümet etme sorumluluğunu göz ardı ederek “çalışan" ile "hastanın” karşı karşıya getirildiği; “günü kurtarma ve  popülist uygulamaları” hala gündeminde tutması; sağlıktaki şiddeti dur durak bilmeden giderek artırıyor. Her gün yeni mağdurlar yaratılıyor.

Nitekim dün de Diyarbakır Ağız Diş Sağlığı Merkezinde görevli aynı zamanda Diyarbakır Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Mustafa TÜMERDEM, bir hasta tarafından darp edilmek suretiyle, sağ gözünden yaralanmış,  yapılan  muayene sonucu meslektaşımıza bir haftalık iş göremez raporu verilmiştir.

Cinnete dönüşen sağlıktaki bu şiddetin ne zaman ve hangi şekilde çözüleceği bilinirken, vatandaş-sağlık çalışanı kavgasının sürmesi belli ki esas sorumluları, gözden uzakta tutuyor.

Sağlık meslek örgütleri olarak bu olayı telin ediyoruz, kınıyoruz. 

Ve lütfen gerçek sorumluları, sorumluluk almaya davet ediyoruz.

·         Türk Tabipleri Birliği (TTB)

·         Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

·         Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

·         Türk Hemşireler Derneği (THD)

·         Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)