Balıkesir Tabip Odası'ndan 'Yerel Yönetimler ve Balıkesir Sağlık Ortamı Raporu'

Balıkesir Tabip Odası 30 Mart 2014 seçimlerine dönük olarak "Yeni Büyükşehir Yasası Çerçevesinde, Yerel Yönetimler ve Balıkesir Sağlık Ortamı” konulu bir rapor hazırladı.

Rapor özellikle hekimlerin ve sağlık emekçilerinin yerel yönetimlerle yürütebileceği ilişkiler ile yerel yönetimlerin bölgelerinde sağlığa ilişkin göz önünde bulundurması gerekenleri ortaya koyuyor.
Rapor; illerde tabip odalarının, mesleki ve sendikal örgütlerin kamu yararına ve insan merkezli olarak yürütmesi gereken çalışmalara örnek teşkil etmesi açısından çok değerli.
 

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

Balıkesir Tabip Odası'nın raporu için tıklayınız.