Anadilde sağlık hizmeti verilmeli’

Batman Tabip Odası tarafından 21 Şubat Dünya Anadil Günü nedeniyle bir basın açıklaması yapıldı.

 

 

Basın Açıklaması
21 Şubat 2014

Anadilde sağlık hizmeti verilmelidir

 

UNESCO 21 Şubat'ı, Uluslararası Anadil Günü adı altında; uluslararası uzlaşıyı, kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği desteklemek amacıyla 1999 yılından bu yana ‘Anadil Günü’ olarak takvime almış bulunmaktadır.

 Yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da anadilin önemi kaçınılmaz yaşamsal bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Hipokrat yeminini ederken hastalarımız arasında ırk, dil, cinsiyet, inanç, sınıf ayırımı yapmaksızın mesleğimizi icra edeceğimizi taahhüt eden bir mesleğin mensupları olan biz hekimler; hekimlik mesleğinde hastalığın tanısını koymada anamnezin (öykü) en önemli basamağı oluşturduğunu ve sağlıklı / doğru bir anamnezin alınmasının yolunun da hasta ile sağlıklı bir iletişim kurmaktan geçtiğini biliyoruz. Bu sağlıklı iletişim ise ancak hasta ile hekimin aynı dili konuşması ile ve tabii ki hastanın kendini en iyi ifade edebileceği dili ile (ki bu genellikle ana dili olmaktadır)  mümkün olabilmektedir. Yine hastanın bilgilerinin ve hasta hekim ilişkisinin mahremiyeti açısından da hasta ile hekim arasına 3. bir kişinin (tercümanın) girmesi de ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmakta, hastanın kendini rahat ve doğru bir şekilde ifade edememesine yol açmaktadır.

 Üzülerek belirtmek isteriz ki; ülkemizin Kürt coğrafyası başta olmak üzere bir çok bölgesinde halkların resmi ideolojinin dayattığı inkar ve tekçi anlayışın bir sembolü olarak “vatandaş Türkçe konuş” anlayışı ile sağlık hakkı engellenerek sağlığa ulaşımları kısıtlanmıştır. Anadil üzerindeki tüm bu yasaklar ve engellemeler sonucu yıllarca insanlar derdini doktora ifade edememiş ve büyük acılar yaşamıştır.

Biz sağlık hizmetini üreten hekimler olarak temel bir insan hakkı olan anadilde sağlık hizmeti almanın elzem bir durum olduğunu biliyoruz.

Eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz ve anadilde sağlık hakkını savunan meslek odası olarak 21 Şubat Dünya Anadil Günü dolayısıyla yapılan uygulamalarla Türkçe dışındaki anadilleri olan halkların sağlığa ulaşım hakkını engelleyen anadillerin önündeki tüm engellerin kaldırılarak evrensel sağlık hizmetine ulaşımın önünün açılmasını talep ediyoruz.

Batman Tabip Odası