İzmir Katip Çelebi Asistan Hekimleri Süresiz Grevde!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi asistanları 19 Şubat 2014 tarihi itibariyle tam katılımla süresiz greve gidiyorlar.

Her geçen gün artan iş yükleri nedeniyle eğitimlerinin aksadığını defalarca dile getirmelerine karşın çalışma koşullarında iyileştirme yapılmaması üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri, yaptıkları basın açıklaması ile talepleri yerine getirilinceye kadar süresiz grev kararı aldıklarını duyurdular.

Asistan hekimler en son 29 Ocak 2014 tarihinde yaptıkları basın açıklaması ile taleplerini hastane yöneticilerine iletmiş ancak bir sonuç alamamışlardı.

TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada ise “Asistan hekimlerin, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, poliklinik ve konsültasyonları uzman eşliğinde yapmaya başlaması, nöbet ertesi çalışmanın düzenlenmesi, ücretlerin sabit ve emeklerinin karşılığı bir değerde olması, nitelikli uzman hekimler olmaları için gereken eğitim ve rotasyon programlarının göstermelik değil hakkıyla yapılması taleplerinin arkasındayız. Bu talepler, tüm asistan hekimler için gerekli yasal düzenlemeler de yapılarak karşılanmalı, asistan hekimlerin aşırı çalıştırılmasına son verilmelidir.” denildi.

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan imzasıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü, Tıp Fakültesi Dekanı, hastane yöneticileri, Başhekim, kliniklerin idare ve eğitim sorumluları ile İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri’ne gönderilen mektupta ise şu ifadelere yer verildi: “Tüm üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde benzer sorunlarla karşılaşan asistan hekimler, hastanedeki hizmet üretiminin büyük bir kısmını sırtlamakta, yasal sınırın üstünde nöbet tutmakta, 36 saati aşan sürelerde aralıksız çalışmakta, bilgi ve tecrübe olarak donanımlarını aşan işlemleri tek başına ya da sadece kıdemli asistan hekim gözetiminde yapmak zorunda kalmakta, eğitim görevlisi kadrosunun sayısal yetersizlikleri nedeniyle bilgi ve tecrübelerinden faydalanamamakta, eğitim alamamaktadır. Buna karşın asistan hekimlere verdikleri insanüstü hizmetin karşılığında, sabit olmayan, emeklerinin karşılığının altında, çoğu kez adaletsiz paylaşılan ücretler ödenmektedir. Tüm asistan hekimlerin hak mücadelesinin ve Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan asistan hekimlerin gerçekleştirecekleri eylemin destekçileri olduğumuzu tarafınıza bildiririz. Asistan hekimlerimizle görüşmeler yaparak sorunlarının çözümü konusunda destek olmanızı beklemekteyiz. Kendilerine gerçekleştirdikleri bu demokratik eylemden dolayı herhangi bir idari soruşturma ya da yıldırma uygulanmaması konusunda duyarlılık göstereceğiniz inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz”.