Asistan Hekimlerinin Çalışma Koşullarının Düzeltilmesi

Bilindiği gibi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi asistanları çalışma koşullarının günden güne zorlaşıyor olması nedeniyle önce hastane yönetimi ile görüşmüş, dilekçeler vermiş, daha sonra 29.01.2014 tarihinde bir basın açıklaması ile sorunlarını dile getirmiş ve çözüm talebinde bulunmuş idi.

Poliklinik hizmetinin asistan hekimler tarafından verilmesi, nöbetlerin yoğunluğu, eğitimin aksaması ve niteliğinin düşmesi, eğitim için zorunlu olan rotasyonların çoğu kez kağıt üzerinde yapılması dile getirdikleri sorunlar arasında idi.

Sağlık kurumlarına başvuruda kolaylık adı altında bir kaosun yaşandığı, basamaklı sağlık sisteminin kalktığı günümüz koşullarında üçüncü basamak sağlık kurumu olan üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri büyük bir iş yükü altında ezilmekte ve bu iş yükünü sıklıkla asistan hekimler sırtlamaktadır. Uzmanlık eğitimi almak için bu kurumlarda görev alan asistan hekimler, poliklinik yükü, nöbet fazlalığı, konsültasyon hizmeti vb işlere koşmakta, insanlık dışı koşullarda çalışmakta ve eğitim alamamaktadır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimlerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi, eğitim etkinliği olması gereken poliklinik ve konsültasyon hizmetlerini tek başlarına vermek zorunda bırakılmalarına son verilmesi, gittikçe düşen gelirlerinin insanca yaşamaya uygun ve sabit olması taleplerinin arkasında olduğumuzu bildirir, dayanışma duygularımızı iletiriz.

TTB Asistan Hekim Kolu