TTB ve ATO Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İle Görüştü

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan ve Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Dr. Selçuk Atalay 8 Şubat 2014 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan ile görüştüler.

Görüşmede Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Diş Hekimi Helin Aras Tek ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde çalışan hekimlerin temsilcileri de hazır bulundular.

Görüşmede SGK'da çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının sorunları ve özlük hakları ile ilgili konular değerlendirildi. Meslektaşlarımızın çalışma koşulları ve sorumluluklarının ağırlığı ifade edilerek özlük haklarında iyileştirmelere ihtiyaç olduğu, geriye gidilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorunları görüşmede ele alındı. Öncelikle daha önceki başvurularımıza rağmen çözümlenemeyen, pazar günleri ve resmi tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarına provizyon verilmesi nedeniyle oluşan baskılar ve hekimlerin tatil günlerinde rutin poliklinik hizmeti vermek zorunda bırakılmaları, dinlenme hakkının ihlal edilmesi üzerinde duruldu. Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde aciller dışında rutin poliklinik hizmetleri için provizyon verilmemesi talebi yinelendi.

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarının özlük haklarında yaşanan sorunlar, ücretlerinin zamanında ödenmemesi gündeme getirildi. Bu konuda Özel Hekimlik Kol toplantısında geliştirilip mutabık kalınan, özel sağlık kuruluşlarına SGK tarafından hak edişleri ödenmeden önce çalışanların ücretlerinin eksiksiz yatırılmış olduğunun belgelenmesi, personeline ödemelerini yapmayan kuruluşlara hak edişlerinin personel ödemlerini tamamladıktan sonra yapılması önerisi iletildi. Buna yönelik düzenleme yapılması için SGK ile birlikte bir çalışma yapma talebi aktarıldı.

İşçi sağlığı ve işyeri hekimlerinin sorunlarına değinilerek, TTB ve tabip odalarının süreçte işlevsizleştirilmeye çalışılmasıyla alanda yaşanan olumsuz gelişmelere değinildi. İşyeri hekimlerinin sorunlarının giderilmesinde ve işçi sağlığının geliştirilmesinde önerilerimiz hatırlatıldı.

SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan da söz konusu başlıkların önemine değinerek çözüm geliştirme konusunda çalışacaklarını ifade etti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu