Aile Hekimlerine Yönelik Düzenlemelere Tepkiler Sürüyor

Mersin Aile Hekimleri Derneği tarafından 6 Şubat 2014 tarihinde aile hekimlerine yazılan nöbet uygulamaları ve sanal aile sağlığı merkezleri ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Mersin Tabip Odası Başkanı Galip Kırıcı da destek verdi.

 

 

 

Basın Açıklaması

Değerli basın mensupları,

Tüm uyarılarımıza rağmen sağlık bakanlığımız birinci basamakta sağlıksız sağlık politikalarına, popülist söylem ve eylemlere devam etmektedir. Yıllardır nasıl tutturacakları konusunda kafa yordukları kadar ciddiyetle acil servislerin sorunlarına el atsalardı, çözüm önerilerimizi dinleselerdi bugün belki de bu sorunlar gündemimizde yer almayacaktı.

Almanya’dan açıklama yapan sayın başbakanımız hekimleri itibarsızlaştıran talihsiz bir açıklama yapmıştır. Sayın başbakandan sehven söylediğine inanmak istediğimiz doktor efendi ifadesini düzeltmesini talep ediyoruz. Sayın başbakana gururla anlattıkları sağlık politikalarını taş duvarlar, masa ve sandalyelerle değil bu ülkenin çalışkan, onurlu ülkesini seven hekimleriyle yürüttüklerini hatırlatmak isteriz.

Bütün haklı itirazlarımıza rağmen her zaman olduğu gibi geçtiğimiz günlerde torba yasa yürürlüğe girmiştir. Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü, aile hekimlerine Halk Sağlığı Kurumunun genelgesini bile beklemeden nöbet yazmaya başlamıştır. Aydıncık İlçemizde görev yapan üç aile hekimi arkadaşımıza Aydıncık Devlet Hastanesinde Cuma saat 16.00 da başlayıp Pazar saat 24.00 a kadar nöbet yazılmıştır. Bu startı hızla diğer ilçelerde takip edecek ve aile hekimleri dolgu malzemesi olarak kullanılmak istenecektir. Yazılan bu nöbetlerle haftanın her günü toplamda ise ayda 200 saatin üstünde çalışın denmektedir Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün bu uygulamasını kınıyor ve arkadaşlarımıza yazılan bu nöbetlerin iptal edilmesini talep ediyoruz.

Bakanlığımızın değişen çok başlı teşkilat yapısı yüzünden illerde v e ilçelerde sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü, genel sekreterlik gibi idari kadrolar ve bunların taşra yapılanmaları da göz ününe alındığında birçok hekim arkadaşımız idari görevlerde görev almaktadır. İlimizde sürekli sıfır nüfuslu sanal ASM’ler açılmaktadır. Madem buralarda hekim açığı var bu planlama ve organizasyon hatasında ısrar etmenin ne anlamı var sormak isteriz.

Bugün aile hekimleri ötekileştirilmiş gerek il idaresi gerekse de bakanlığımız patron işçi mantığıyla hareket etmektedirler.

İlimizde birçok sıfır nüfuslu aile hekimliği birimi ve sanal aile sağlığı merkezi açılmıştır. Bu birimler ve merkezler açılırken derneğimiz, toplum sağlığı merkezleri ve aile hekimlerinin görüşü alınmamış ve maalesef çalışma huzuru ve barışını bozacak birçok söylem ve eylem içerisine girilmiştir. Halk Sağlığı Müdürümüz Sayın Dr. Aytekin KEMİK sıfır nüfuslu sanal ASM’ler açacak arkadaşlarımıza sponsor bulmalarını tavsiye etmiştir. Üstelik bu söylemini birçok toplantıda tekrar etmiştir. Camiamızda sponsorun ne demek olduğu malumdur. Hekimleri çıkar çatışmasına yönlendirecek bu söylemi kınıyor ve kendisini bundan sonra daha dikkatli olmaya davet ediyoruz.

Her yıl aile hekimliği sistemine dahil edilmesi düşünülen sıfır nüfuslu sanal ASM’lerin bu şekilde plansız ve çalışma huzuru ve barışını bozacak şekilde açılmasına karşıyız. Sanal ASM olmamalıdır. Aile hekimlerine 4000 kişi üzerinden hak ediş yapıp, il ortalamasını 3000 e çekmenin iyi niyetle açıklanır bir tarafı bulunmamaktadır. Bu durumda çalışma huzuru ve barışının sıfır nüfuslu sanal ASM lerle sağlanması mümkün değildir.

Halk Sağlığı Kurumunca hazırlanan ve nisan ayında çıkması muhtemel yönetmelik sahadan gizlenmektedir. Hakkımızda yapılan bu düzenlemelerin, Aile Hekimlerinin temsilcisi olan biz il dernekleri ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun teklifi ve görüşlerinin alınmadan yapılması, bakanlığımızın bizlere ve sivil toplum örgütlerine bakış açısının bir göstergesidir.

Bizlerin sağlığını bozan, halkımızın da hak etmiş olduğu sağlık hizmetlerini tehlikeye düşürecek tüm bu sağlıksız sağlık politikalarını kınıyoruz.

Mersin Aile hekimleri Derneği bu sağlıksız sağlık politikalarını protesto etmek, nöbete, çıkacak olan ücret yönetmeliğiyle aile hekimliğinin bitirilmesine dur demek için, ilk uyarı eylemi olarak 15 Şubat 2014 Cumartesi günü yürüyüş ve basın açıklaması yapacaktır.

Sağlıklı sağlık politikalarıyla sağlıklı yaşayan ve sağlıkla yaşlanan bir Mersin için tüm halkımızı bu etkinliğimize davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mersin Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu