Amerikan Acil Tıp Akademisi: Bağımsız Acil Sağlık Hizmetlerini Suç İlan Edemezsiniz

Amerikan Acil Tıp Akademisi’nden Torba Yasa Açıklaması Geldi: Bağımsız Acil Sağlık Hizmetlerini Suç İlan Edemezsiniz

Amerika Birleşik Devletleri’nde Acil Tıp Uzmanları’nın uzmanlık kuruluşu olan Amerikan Acil Tıp Akademisi (AAEM) bir basın açıklaması ile Türkiye’de yürürlüğe giren sağlık torba yasası içerisindeki bağımsız sağlık hizmetlerini suç ilan eden yasaya karşı itirazlarını belirtti.

Açıklamada “Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yeni onaylanan ve hükümet yetkisi olmadan verilen acil ilk yardım hizmetlerini suç sayan yasanın gerek hastaları gerekse hizmet sunanları haksız ve olumsuz biçimde etkileyecek içerik taşıdığı, AAEM’nin kesin görüşüdür.” denildi.

Her kişinin, acil tıbbi yardım alanında uzman kişilerce verilecek acil hizmetlere engelsiz biçimde ulaşabilmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinin yasaya karşı çıkışlarının yerinde olduğu, yasanın bu biçimiyle kabul edilemez nitelikte bulunduğu belirtilerek TC Hükümeti’nden yasayı değiştirme talebinde bulunuldu.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Açıklamanın orijinali için tıklayınız.

Açıklamanın Türkçe çevirisi için tıklayınız.