İzmir'de Asistan Hekimler Taleplerinin Peşini Bırakmıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli asistan hekimler, olumsuz çalışma koşullarına karşı seslerini yükseltmek üzere 29 Ocak 2014 tarihinde basın açıklaması yaptı.

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Amatem binası önünde yapılan basına açıklamasına, TTB Merkez Konseyi Üyesi Fatih Sürenkök, İzmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner, İzmir Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu Başkanı Altan Tokgöz, SES İzmir şube yöneticileri, Ege Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi ile İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri katıldı.

Asistan hekim temsilcisi Çiğdem Çolak Kalaycı tarafından okunan basın açıklamasında ise asistan hekimlerin iyi hekimlik değerlerine sahip çıkmaya devam edeceği belirtilerek, hekim emeğinin ucuzlatılmasına, angarya çalışmaya ve asistan hekim atanmamasına karşı dile getirilen taleplerin karşılanmaması durumunda asistan hekimlerin greve gideceği bildirildi.

 

Basın Açıklaması

29 Ocak 2014

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri olarak olumsuz çalışma koşullarımıza ve artan iş yükümüze, hastanemize asistan hekim alınmamasına, azalan gelirlerimize dikkat çekmek, yaşadığımız süreçten kamuoyunu haberdar edebilmek ve bu gidişata “dur" diyebilmek için bugün buradayız.

Bizler hastanenin iş yükünün büyük kısmını omuzlayan, 36 saat ara vermeden hastanede hizmet veren, hocalarının randevulu hastalarına ve (yasal olarak yetkisi olmadığı halde) konsültasyonlara tek başına bakan, bu kadar yoğun çalışıp hastanenin iş yükünü taşımak yerine kendi alanlarımızda uzman hekim olabilmek için eğitim almaya gelen asistan hekimleriz.

Türkiye’deki tüm asistan hekim arkadaşlarımız gibi bizim de pek çok sorunumuz var. Sorunlarımızla ilgili başhekimlik makamı ile yapılan görüşme sonrası taleplerimizi belirten dilekçeleri ilettik.

Hastanemize asistan hekim alımındaki azalma nedeniyle artan iş yükümüzü; bu artan iş yüküne karşı aldığımız ek ödemelerdeki azalmayı ifade ettik.

Bugün sesimizi tüm yetkililere duyurmak için bir aradayız.

Hastanemiz adına açılan asistan hekim kontenjanları her TUS döneminde biraz daha azalmaktadır.

Rakamlara dikkatinizi çekmek istiyoruz. 2011 yılı sonbahar döneminde 44 asistan hekim alınan hastanemize, 2012 ilkbaharda 34, 2012 sonbaharda 23 asistan hekim alınmıştır. Gitgide azalan asistan hekim sayısına rağmen 2013 ilkbahar döneminde 13, sonbahar döneminde ise sadece 9 asistan hekim için kontenjan açılmıştır. Ancak aynı dönemde bizim gibi ortak kullanım protokolüne tabi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne 26 kadro açıldığına dikkat çekmek istiyoruz.

Son dönemde açılan kontenjanlar Katip Çelebi Üniversitesi adına olup eğitim araştırma hastanesi adına hiç asistan hekim alınmamıştır. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi kadrosundaki asistan hekim sayısı öylesine azalmıştır ki hastanelerin ayrılması durumunda, şuanda iş yükünü taşımakta zorlanan kliniklerin döndürülmesi artık hiç mümkün olmayacaktır. Tüm klinikler bu azalma nedeniyle ciddi sorunları yaşamaktadır. Asistan hekimlerin omuzlarındaki yük birkaç kat artmıştır.

Acil servisteki hekim eksikliği nedeniyle önceden 9 hekimin nöbet tuttuğu bir vardiyada şu an 4 hekim nöbet tutmaktadır. Bu durum malpraktis riskimizi arttırmakta ve iyi hekimlik yapmamızın, hastalarımıza yeterince vakit ayırmamızın önüne geçmektedir.

Konsültasyonlara tek başımıza bakmak zorunda kalmaktayız.

Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nden uzman hekimlere ve hocalarımıza randevu alarak gelen hastalara da birçok bölümde asistan hekimler tek başlarına bakmaktadır.

Bizler, performans kaygısı nedeniyle polikliniklerde sürekli hasta bakmak zorunda bırakılırken, eğitimlerimizi çoğunlukla sadece kağıt üstünde almaktayız. Birçok klinikte eğitimler öğle arası dinlenme saatlerinde yapılmakta ya da hiç yapılmamaktadır.

Ek ödemelerimiz gün geçtikçe azalmaktadır.

Yaşadığımız bir diğer sorun ek ödemelerimizde meydana gelen azalmadır. Artan iş yükümüze rağmen gelirimiz git gide azalmakta, bu da çalışma şevkimizi kırmakta, yaşamımıza dair yapmaya çalıştığımız planlarımızı alt üst etmektedir. Nöbet ertesinde izin kullanamadan ertesi gün mesaiye devam etmekteyiz ancak 1 ay içinde en fazla 130 saatlik yani 7-8 nöbete denk gelen bir miktarda nöbet ücreti alabilmekteyiz. Bu demek oluyor ki 10-15 nöbet tutulan kliniklerdeki asistan hekim arkadaşlarımız kalan nöbetleri hiçbir ücret alamadan tutmak zorunda kalmaktalar.

Performans değil emekliliğimize yansıyacak temel ücret istiyoruz.

Performans sisteminin sağlık hizmetleriyle asla uyuşamayacak ve iş barışını bozan bir uygulama olduğu her geçen gün daha da görünür hale gelmektedir. Bizler her ay birbirinden farklı ve ne kadar olacağı belli olmayan ödemeler yerine, insanca yaşamaya yetecek ve emekliliğe yansıyacak ücretler talep ediyoruz.

Bu sorunların sadece bizim sorunlarımız olmadığını biliyoruz. Tüm ülkedeki hekimlerin performans sistemi, çalışılan kurumlarda hekim azlığı, artan iş yükü, geçici görevlendirmeler ve şiddet gibi pek çok nedenden dolayı mağduriyet yaşadığının farkındayız. O nedenle tüm uzman hekimleri, hocalarımızı, sağlık çalışanlarını ve hastalarımızı haklı taleplerimize destek olmaya çağırıyoruz.

Hastanemize asistan hekim alınmaması, iş yükümüzün azaltılmaması ve taleplerimizin karşılanmaması durumunda asistan hekimler olarak süresiz iş bırakacağız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma hastanelerinin asistan hekimleri olarak bizler hastanemize önümüzdeki ilk TUS’ta tüm kliniklerin ihtiyacı kadar asistan hekim alınmasını, iş yükümüzün azaltılmasını, konsültasyonları kabul etme ve sonuçlandırma yetkisinin bizlerde olmamasını, randevulu gelen hastalara yalnız başımıza bakmak zorunda kalmamayı istiyoruz ve gelir kaygısı gütmeden, performans hesabı yapmadan her ay ödemelerimizin ne kadar daha azaldığını düşünmediğimiz bir çalışma ortamı istiyoruz. Bizler sadece vereceğimiz sağlık hizmetinin kalitesini, hastalarımızın sağlığını ve alacağımız eğitimi düşünmek istiyoruz.

2014 TUS ilkbahar dönemi kontenjanlarının açıklanmasının ardından her klinik için yeterli sayıda asistan hekim alınmaması, iş yükümüzün azaltılmaması ve taleplerimizin karşılanmaması durumunda asistan hekimler olarak süresiz iş bırakacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ VE ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ASİSTAN HEKİMLERİ