İzmir'de Asistanlar Yine Eylemde

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Asistan Hekimleri bir biri ardına gelen olumsuz koşullar nedeniyle eyleme hazırlanıyorlar.

Asistan hekimler sayılarının yetersizliğine,olumsuz çalışma koşulları ve artan iş yüküne, azalan gelirlerine isyan ediyorlar.

Asistan hekimler hastalarına ve kendilerine zarar vermemek için 29 Ocak 2014 Çarşamba günü  saat 12:30’da Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amatem Binası önünde yapacakları basın açıklamasıyla artık dayanamadıklarını haykıracaklar ve seslerini duyurmaya çalışacaklar.

Asistan hekimlerin haklı taleplerinin arkasında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyor sorunlarının zaman geçirilmeden çözülmesini talep ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi