Dr. Cem Coşkun serbest

Demokrasi ve İnsan Hakları mücadelesini yasal ve meşru zeminde yürüten, Meslek Odası ve Demokratik Kitle Örgütleri çalışmalarına her zaman katkı veren, Kocaeli Tabip Odası Üyesi ve geçmiş dönemlerde Başkanlığını yapan Dr. Cem Coşkun; yasa dışı örgüt üyeliği isnadı ile 19.02.2013 tarihinde tutuklanmıştı.

Kandıra Cezaevi’nde tutuklu olarak kalan Dr. Cem Coşkun tutuklandıktan 11 ay sonra 23-24 Ocak 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen ilk duruşmasında tahliye edildi.

Tutuklanmanın ötesinde ilk duruşmanın bu kadar gecikerek yapılması kendisini ve ailesini fazlasıyla mağdur etmiştir. Kendisine, ailesine ve tüm hekim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi