Aile Sağlığı Merkezleri Hekimlerin En Sık Şiddete Uğradığı Hastane Acillerine Rakip Olacak!

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Tam Gün Yasası ile aile hekimlerine getirilen nöbet uygulaması çerçevesinde, aile hekimlerinin Cumartesi Pazar günleri de çalışacaklarını söylemesi üzerine TTB Aile Hekimliği Kolu tarafından 25 Ocak 2014 tarihinde yazılı bir açıklama yapıldı.

25 Ocak 2014

 

Basın Açıklaması


Aile Sağlığı Merkezleri Hekimlerin En Sık Şiddete Uğradığı Hastane Acillerine Rakip Olacak!

Sayın Bakanımız, Bakan oluşunun birinci yılında müjdeyi verdi:

Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) Cumartesi Pazar dahil her gün 24 saat açık kalacak, ASM çalışanları normal mesai sonrası ASM’lerde acil hasta bakacak.

Bu durumda acil hastalığı olanlar kendilerinin nasıl bir acil hasta olduğunu hissedip, hastane acili ya da ASM acili arasında bir tercih yapacak, muhtemelen tercihini mahallesindeki ülkenin tüm sağlık sorunlarını bir çırpıda çözmeye aday gösterilen aile hekiminden taraf yapacak ve soluğu ASM’lerde alıp, acil olup olmadığını kendisinin de bilmediği sorununu gidermeye çalışacak.

ASM çalışanı hastasının acil hastalığını mevcut koşullarıyla gideremezse ya hastanın kaybettiği vakit sebebi ile vicdan muhasebesi yapmak zorunda kalacak ya da kendisine uygulanacak şiddetlerden birisine razı olacak.

Tüm dünyada ayrı bir mesleki uzmanlık alanı olarak kabul gören Aile Hekimliği/ Genel Pratisyenliğin ikinci basamak acil hizmetlerinde joker gibi çalıştırılmasının toplumun sağlığını tehdit edeceğini, hekime aldığı eğitim, edindiği deneyim, tedavi ettiği hasta grubu bakımından ayrı bir yük, sorumluluk, ciddi bir stres oluşturacağı, birçok istenmeyen tıbbi hatalardan dolayı mesleğini yapamayacak hale geleceğini defalarca anlattık.

Acil hasta bakımı için gerekli olan bina, tıbbi donanım gibi alt yapısı uygunsuz, bu alanda deneyimli sağlık çalışanından yoksun ASM’lerde acil hasta baktırarak zaten ASM’lerde huzursuz, mutsuz çalışan hekimler ve hemşireler için başta fiziksel şiddetin artacağı bir kaotik çalışma ortamı oluşacağını şiddetin gündemden düşmediği sağlık ortamımıza bakarak rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sayın Bakan, ilk başlarda aile hekimlerine acillerde nöbet uygulamasının gerekçelerini sıralarken, ’mesleki eğitimin’ bu nöbetleri zorunlu kıldığından, her hekimin acil hastaya güncel yaklaşımları öğrenmesi gerekliliğinden bahsediyordu.  Sanırım ASM’lerde acil nöbet uygulamasıyla bu ‘mesleki zorunluluğu’ unuttu ya da her bir ASM’ye nöbet için bir de eğitici deneyimli acil uzmanı görevlendirmeyi düşünmekte.

Sağlık Bakanımız, hastane acillerinde yaşanan kalabalığın çoğunluğunu acil olmayan hastaların oluşturduğunu her seferinde söylerken, bu acil olmayan hastaların ne diye gece geç saatlerde hastane acillerinin kuyruğunda beklediklerini kendisine sormuş mudur?

Gündüz vakti normal polikliniklerde hekimlerin performans kaygısıyla belki 5 dakikayı bile bulmayan hastayla tanışma, öykü alma, muayene etme, tedavisini düzenleme, yaptıklarını hastaya anlatma, sorularını yanıtlama prosedüründen yeterince yarar görmeyince, hastalığı yeterince tedavi edilememiş hastanın haklı olarak bir gece vakti acile başvurduğunu düşünmüş müdür?

Bunun, ‘Sağlıkta Dönüşüm’ adı verilen, hastasını müşteri, hekimini esnaf, hastanesini, ASM’sini işletme olarak gören piyasa kurallarının sonucu bir sorun olduğunu düşünmüş müdür?

Sayın Bakan, acillerdeki sorunu yürekten çözme isteğiniz ve iradeniz varsa yıllardır ihmal edilen vatandaşın sağlık bilgisi açığını kapatacak uzun soluklu bilgilendirme ve eğitim programlarını başlatmanızı, sağlığı kar edilmesi gereken bir alan olarak görmeyen politikaları yaşama geçirmenizi salık veririz.

ASM çalışanlarına ‘Acil Nöbet’ dayatmalarının her türlüsüne şimdiye dek karşı durmuş, ısrarla her platformda mücadelesini sürdürmüş, en son TTB Aile Hekimliği Kolu’nun çağrısıyla 16 Ocak 2014 tarihinde tabip odalarımızda eş zamanlı yapılan basın açıklamalarıyla bu haklı duruşumuzu savunmuş arkadaşlarımızı kutluyor, bu mücadelemizi daha da büyüterek kararlılıkla sürdürüleceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.  

Biz tam süre çalışmaya EVET, Tam Gün çalışmaya (7/24) HAYIR diyoruz.

Saygılarımızla.

TTB Aile Hekimliği Kolu