Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı Adana’da Yapıldı

Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) Toplantısı 18 Ocak 2014 tarihinde Adana'da yapıldı.

Toplantıya Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep Tabip Odaları Başkan ve üyeleri ile TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, TTB MK Üyesi Dr. İsmail Bulca katıldılar. Toplantıda Güney İllerinde savaştan kaynaklı göçün bölgemiz sağlığına olan olumsuz etkileri, tüm tabip odaları tarafından yaşanılan örneklerle ele alındı. Koruyucu sağlık hizmetlerinin aksadığına vurgu yapıldı.

İLHAN: HASTALAR DAHA ÇOK ÖDEYECEK, BAKANLIK HEKİMLERİN SIRTINDAN PARA KAZANACAK

3 ay’da bir düzenli olarak bir araya gelen Güney İlleri Tabip Odası yöneticilerinin Adana’da gerçekleştirdiği toplantının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konsey Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, bir kez daha  GİTO toplantısında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek son torba yasayla birlikte değişen sağlık ortamını hekimler ve  TTB açısından değerlendirdi. Torba yasayla ilgili TTB olarak Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ileten İlhan, Cumhurbaşkanı'nın yasaya ilişkin TTB'nin görüşlerinin ve itirazlarının kendisine mantıklı geldiğini, yasayı hukukçularına incelettireceğini bildirmesine rağmen, yasanın aynı haliyle onaylanmasının kendilerini şaşırtmamakla birlikte oldukça üzdüğünü söyledi. Yasada en büyük sıkıntının hekimlerin artık mesleklerini özgürce yapamayacakları, bunu yaptıkları zaman 1-3 yıl arasında hapis veya para cezasına çarptırılacaklarını belirtti. Tam gün yasası ile bakanlığın hekimlerin sırtından para kazanacağını, bunun da vatandaşa daha pahalı sağlık olarak geri döneceğini ifade etti.  Aile hekimlerine getirilen acil servis nöbetlerine kesinlikle karşı olduklarını söyleyen Dr. İlhan, aile hekimliği uzmanlığı konusunda yaşanan karmaşayı eleştirdi. Aile hekimlerinin eğitimlerinde meslek örgütlerini de sürece katan düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, aile hekimlerinin uzmanlık eğitimine zorlanmalarının yanlışlığına değindi.

ÖKTEN: KENDİ SORUNUMUZU BİLE TARTIŞAMIYORUZ

Konuşmasında ülke gündemindeki yolsuzluk, hukuksuzluk, görevden alma, cemaat-iktidar tartışmaları yüzünden  kendi sorunlarını bile doğru dürüst tartışamadıkları bir noktaya geldiğini dile getiren Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Son Torba Yasa’nın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının hekimlik mesleğinin evrensel ilkelerine ve haklarına aykırı olduğunu belirterek böylece iktidarın antidemokratik yasalarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Ökten, “Türkiye ortamına baktığımız da birçok konuya değinmeden tek başına sağlığı tartışmamızın olanağı yok gibi. Başka ülkelerde görülmeyecek olaylar dizisi bizim ülke için artık günlük, sıradan olaylar haline gelmiş durumda. Litaratüre sadece antidemokratik, derin devlet, baskıcı ülke denetiminde değil, hırsızlık, yolsuzluk, paralel devlet, cemaat politikalar konusunda da litaratüre yeni şeyler eklediler. Ülkemizin getirildiği noktayı hayretle izliyoruz. 2013 sağlık çalışanları için kötü bir yıl oldu. Ama Gezi olayları bizim aydınlık yüzümüz ve geleceğimiz oldu. Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla yeşil, daha fazla ağaç, daha fazla doğa, daha fazla barış, daha fazla iyi eğitim ve daha fazla sağlık sloganımızı tam bağımsız demokratik, laik, hukukun üstün olduğu tüm ülke insanının bir arada kardeşçe yaşadığı bir Türkiye istiyoruz” dedi. Yerel yönetimlerin halkın sağlığına sahip çıkmadığını belirten Dr. Ökten yerel seçim öncesi tüm siyasi partilerle görüşülerek belediyelerin halka daha iyi sağlık hizmeti verme konusunda daha fazla çaba göstereceklerini ve adayları uyaracaklarını da sözlerine ekledi.

Mersin Tabip Odası tarafından yapılan sunumda Akkuyu'da yapılması başlanan Nükleer Santral ile ilgili olarak bugüne kadar verilen mücadele ve santralın kurulmasından sonraki olası çevre ve insanlık felaketlerine vurgu yapıldı.

Aile hekimliğindeki son güncel gelişmeler ATO Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş tarafından dile getirilerek “Aile hekimliğine getirilmek istenen nöbetler ve aile hekimliği uzmanlık eğitiminin kendilerine ayrı bir angarya ve çalışma getireceğini, bunun zaten yoğun olan iş güçlerini daha da arttıracağını” söyledi.

Son torba yasanın hekim ve hasta hakları açısından değerlendirilmesi, önümüzdeki yerel seçimler ve sağlık açısından seçimlerdeki tavrımız, özel hastanelerde hekimlerin iki ayrı ilde çalışma isteklerinin çok geçerli nedenler olmadıkça odalar tarafından kabul edilmemesi gibi gündemde olan konular tartışılarak çözüm önerileri arandı. Bir sonra ki GİTO toplantısının Şanlıurfa'da yapılmasına karar verildi.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi