Dr. Şahut Duran’ın duruşması

Bugün 17 Ocak 2013 Cuma saat 09.00 da başlayan duruşmalar 12.30’a doğru bitti. Gelemeyenlerin dinlenmesi için duruşma 10 Nisan 2014 Perşembe 09.30’a ertelendi.

Duruşmalar sonrasında Odamızın da içerisinde yer aldığı Manisa Emek ve Demokrasi Platformu adına katılımcılar ve etkinliğe gelen konuklar Manisa Adliyesi önünde konuşmalar yaptı.  Genel sekreterimiz Dr. Şahut DURAN’ın da arasında bulunduğu Gezi Direnişi olaylarına katılan kişilerle ilgili duruşma için destek amaçlı gelen TTB Merkez Konseyi adına Dr. Fatih SÜRENKÖK ve Dr. Osman Öztürk’te konuşma yaptı.

TTB’yi temsilen konuşan Dr. Fatih SÜRENKÖK katılımcıları selamladıktan sonra Manisa Tabip Odası’na ve Manisalı hekimlere Gezi olayları sırasında verdikleri her türlü destek için teşekkür ederek, Meclisten geçen Torba Yasa hekimlerin ruhsatsız sağlık hizmeti veremeyeceğini söylesede biz TTB’li hekimler her zaman her koşulda vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz dedi. 

Taksim Dayanışması adına konuşan Dr. Osman ÖZTÜRK Gezi Direnişinin gücünü ve direniş sonucunda ortaya çıkan etkilerin toplum ve geleceğimiz için önemini belirtti.

Başkanımız Dr. Semin AYHAN’ın yaptığı basın açıklaması aşağıdadır.

Duruşmaya destek amaçlı Türkiye Psikiyatri Derneği adına Dr. Halis ULAŞ ve Adli Tıp Uzmanları Derneği adına Dr. Özgür CAN’da katıldı.

Destek veren ve yanımızda olan herkese teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız. 17.01.2014

Manisa Tabip Odası
Yönetim Kurulu

 

BASIN AÇIKLAMASI

Şiddet karşısında sessizlik,

Yolsuzluk ve rüşvet karşısında suskunluk,

Hayatımızı karartma çabasına karşı boşvermişlik,

Adaletsizlik karşısında vurdumduymazlık yakışmaz, insanım diyene.

Bu topraklarda yaşıyor olmak düşüncemizi özgürce söylemek, beğenmediğimizi eleştirmek, eleştirdiğimizi değiştirmek için mücadele etmek hakkı verir hepimize.

Yalnızca hak değil sorumluluktur bu aynı zamanda, yurttaş sorumluluğu.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 34. maddesinde yazar:

“Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” diye.

Öyleyse neden soruşturuldu arkadaşlarımız, neden yargılanıyorlar bugün?

Makbul düşüncelere sahip olmadıkları için mi?

Makul bir suskunluğa bürünmedikleri için mi?

Malum şahıslara yalakalık ve şakşakçılık yapmadıkları için mi?

Ne yazık ki bu soruların yanıtlarının tümü  “Evet”

Çünkü ülkemizde sadece iktidarın istediği gibi düşünürsen eğer;

istediğin gösteriyi, istediğin yerde yaparsın, serbest.

Pala sallar, sopa savurursun da olmaz kimseye dert.

Sayın başbakan,

İnsanları gaza boğarlar, döverler, sakat bırakırlar, öldürürler

Ve siz göz yumarsanız biz uyumayız.

Siz ses çıkarmazsanız biz haykırırız.

Biz bu ülkede onurumuzla, emeğimizle, barış içinde özgürce yaşamak istiyoruz.

Bu ülkenin ağaçları, dereleri, parkları, ormanları peşkeş çekilsin,

Yandaş müteahhitler AVM yapsın,

HESlerle, madenlerle canına okunsun diyorsanız biz susmayız.

Hekimler olarak hayatı savunuruz, rejimin hastalıklarına karşı.

İnsana dairdir müdahalemiz ve mücadelemiz, kimlik yada ruhsat sormadan.

Sokaklara çıkarız, gösteri yaparız, protesto ederiz, düşüncelerimizi duyururuz.

Polisin, valinin, hakimin görevi ise bu hakkımızı en güvenli biçimde kullanmamızı sağlamaktır.

Demokrasi en yalın haliyle budur çünkü.

“İleri”,  “öz”, “en hakiki” gibi, ne kadar çok sıfat yakıştırırsanız yakıştırın, ne kadar süslü nutuklar atarsanız atın, yarattığınız rejimin adı demokrasi değildir.

12 eylül faşizminin artığı bir rejim ile yönetilmek bu ülkenin insanlarına yakışmıyor.

Duyarlı, sorumluluk sahibi yurttaşların –arkadaşlarımızın- yargılanması bizi utandırıyor.

Demokrasiden “suç” yaratanlara karşı, onların yalnız olmadığını;

Burada, bu kentte, bu ülkede, yüzlerce, binlerce, milyonlarca potansiyel “suçlu” olduğunu bir kez daha anımsatmak üzere buradayız bugün.

Onlar burada olduğu sürece bizim de yerimiz burasıydı.

Çünkü adalet istiyoruz.

Hepimiz için.

Yargı sürecinin ilk aşamasının sonlandığı bugün, anayasa ile güvence altına alınmış en temel “insan“hakkı”nın bir kez daha aklanacağına inanıyoruz, adalet inancımızla, hukuka saygımızla.

Hekim duyarlılığımız ve yurttaş sorumluluğumuzla.

Saygılarımızla.

Manisa Tabip Odası