Adıyaman’da Sağlık Çalışanlarına Şiddet!

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 10 Ocak 2014 tarihinde hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet vakası daha yaşandı. Bir hasta yakınının iki hekim ve bir hemşireyi darp etmesi Adıyaman Tabip Odası tarafından yapılan basın açıklaması ile kınandı. Adıyaman Tabip Odası’nın çağrısıyla hastane önünde toplanan hekimler ve sağlık çalışanları sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti.

BASIN AÇIKLAMASI

Hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberi almadığımız gün artık yok. Her gün bu olaylar katlanarak artıyor. Hekimler hem fiziksel hem sözel şiddete uğruyor. Dr. Ersin ARSLAN, Dr. Melike ERDEM'in acısı hala sıcakken dün gece ilimizde de Adıyaman eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil polikliniğinde büyük bir özveri ile çalışan 2 hekim arkadaşımız  ciddi bir şekilde darp edilmiş, bir hemşire arkadaşımız saçlarından çekilerek sürüklenmiş ve tartaklanmıştır. Saldırgan uzun süre elinde bıçakla acil poliklinik koridorunda hastaları ve diğer sağlık çalışanlarını da tehdit etmiştir. Bu olayı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

Şiddet bugün artık hekimler için birinci dereceden bir mesleki risktir. Bizler mesleğimizi yaparken sözel şiddetten fiziki şiddete kadar çok farklı derecelerde şiddete uğruyoruz. Yapılan çalışmalar son yıllarda bunun katlanarak arttığını göstermektedir. Peki, ne oldu da şiddet katlanmaya başladı? Sağlık ortamında hasta ve hasta yakınlarının uyguladığı şiddetin kaynağı sağlık çalışanları ve hekimler midir ki fatura onlara kesiliyor. 

Sistem de işlemeyen her şeyin sorumlusu olarak hekimi gösteren politikalar bizi bugüne getirmiştir. Hastalar bekledikleri sıranın, ödedikleri katkı paylarının, hastanelerde uzamış tedavi süreçlerinin hepsinin sorumlusu olarak hekimleri ve sağlıkçıları görmektedir. Bundan sonra da şiddetin artacak olması bizleri korkutmaktadır. Hekimlerin önemli bir kısmı tükenmişlik sendromu ile karşı karşıyadır. Şiddete tek başına karşı durulmayacağının farkında olarak tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde olacağımızı bildiriyor, hükümetin gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce  yapmasını istiyoruz.

Halkımızın da şunu bilmesi lazım bu tür saldırılar hekimlerde motivasyon kaybına neden olmakta bu da halkın sağlığını olumsuz bir şekilde etkilemekte.

Sahiplik edilmezse bile hizmetlisinden hekimine kadar tüm sağlık çalışanlarıyla beraber yekvücut olduklarını en ufak bir haksızlık karşısında ortak hareket edeceklerini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 ADIYAMAN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU