Uluslararası Hekim ve İnsan Hakları Örgütlerinden Cumhurbaşkanı Gül’e Çağrı: Torba Yasası’nı Onaylamayın

Dünya Tabipler Birliği (WMA), İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR), Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), İngiliz Tabipler Birliği (BMA) ve Alman Tabipler Birliği (GMA) Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ortak bir mektup yazarak TBMM’de kabul edilerek onay için kendisine gönderilen Sağlık Torba Yasası’nı onaylamamasını talep ettiler.

Uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinin mektubu Türk Tabipleri Birliği heyeti tarafından ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanı’na iletildi.

Mektupta yasadaki ruhsatsız hekimlik faaliyeti adında bir “suç” tanımlanarak hiçbir çıkar gözetmeden insanlık yararına yapılacak hekimlik faaliyetlerinin suç sayılmasına ilişkin çekinceler anlatıldı. Mektupta :

 “Yasa, yetkili personel tarafından sağlanacak acil durum hizmetlerine ancak “örgün sağlık hizmetleri ulaşıncaya ve sağlık hizmetlerinde süreklilik sağlanıncaya kadar” izin verilebileceğini belirtmektedir. Kimin, ne zaman tıbbi hizmet verebileceğine ilişkin bu tür muğlâk ve gereksiz koşullar, acil durumlarda tıbbi yardım sağlayanların keyfi biçimde tutuklanmaları ve cezalandırılmaları sonucuna yol açacaktır. Uluslararası insan hakları standartları ve tıp etiği, doktorların, hemşirelerin, sağlık teknisyenlerinin ve diğer sağlıkçıların, herhangi bir müdahale ya da tehdide maruz kalmaksızın ihtiyacı olanlara acil tıbbi yardımda bulunarak mesleki sorumluluklarını yerine getirebilecek durumda olmalarını açıkça öngörmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Hekim ve insan hakları örgütleri çekincelerini ifade ettikten sonra Cumhurbaşkanı’ndan yasayı imzalamayarak tekrar TBMM’ye iade etmesini talep ettiler.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Mektubun orijinali için tıklayınız.

Mektubun Türkçe’si için tıklayınız.