İnsan Hakları için Hekimlerden Cumhurbaşkanı Gül’e Çağrı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 3 Ocak’ta, acil durumlarda tıbbi yardımları suç sayan ve ihtiyacı olanlara yardım eden doktorlara ağır para ve hapis cezaları öngören yasayı bugün kabul etmesi üzerine “İnsan Hakları için Hekimler” (PHR) Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, sağlık hizmetlerine erişimde olumsuz sonuçlar doğuracak bu yasayı onaylamaması için çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Dünya Tabipleri Birliği, İngiliz Tabipleri Birliği ve Alman Tabipleri Birliği dâhil olmak üzere tıp camiasının önde gelen grupları, bu yasanın sağlık hizmetleri üzerinde yaratacağı olumsuz sonuçlara dikkat çekmiş, Birleşmiş Milletler Sağlık Özel Raportörü de aynı yasanın olumsuz sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunmuştu.

 

PHR tıp başdanışmanı Dr. Vincent Iacopino’nun konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştır: “Tıp camiasının bu yasa konusunda bu ölçüde güçlü ses vermesinin bir nedeni vardır. Türk hükümetinin muhalefete karşı hoşgörüsüzlüğü, kendi yurttaşlarının sağlık hizmetlerine erişimini sınırlamaya ve ihtiyacı olanlara tıbbi bakım vererek etik görevlerini yerine getiren doktorları kovuşturmaya kadar varmıştır. Uluslararası tıp camiası, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının sağlığını tehdit eden ve tıp camiasına olan güvenini sarsan bu yasayı onaylamaması çağrısında bulunmaktadır.”

Orjinal metin için tıklayınız...


 

Türkiye Acil Durumlarda Tıbbi Yardımı Suç Sayan Yasayı Çıkarttı

PHR Cumhurbaşkanı’na Yasayı Onaylamama Çağrısında Bulundu

Vesna Jaksic Lowe, MS

Medya İlişkileri Yöneticisi, New York

New York, NY - 01/03/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi, acil durumlarda tıbbi yardımları suç sayan ve ihtiyacı olanlara yardım eden doktorlara ağır para ve hapis cezaları öngören yasayı bugün kabul etti. İnsan Hakları için Hekimler (PHR) Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, sağlık hizmetlerine erişimde olumsuz sonuçlar doğuracak bu yasayı onaylamaması için çağrıda bulundu.

Dünya Tabipler Birliği, İngiliz Tabipler Birliği ve Alman Tabipler Birliği dâhil olmak üzere tıp camiasının önde gelen grupları, bu yasanın sağlık hizmetleri üzerinde yaratacağı olumsuz sonuçlara dikkat çekti. BM sağlık Özel Raportörü de aynı yasanın olumsuz sonuçlarına ilişkin uyarıda bulundu.

PHR tıp başdanışmanı Dr. Vincent Iacopino’nun konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle: “Tıp camiasının bu yasa konusunda bu ölçüde güçlü ses vermesinin bir nedeni vardır. Türk hükümetinin muhalefete karşı hoşgörüsüzlüğü, kendi yurttaşlarının sağlık hizmetlerine erişimini sınırlamaya ve ihtiyacı olanlara tıbbi bakım vererek etik görevlerini yerine getiren doktorları kovuşturmaya kadar varmıştır. Uluslararası tıp camiası, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının sağlığını tehdit eden ve tıp camiasına olan güvenini sarsan bu yasayı onaylamaması çağrısında bulunmaktadır.”

Sağlıkçıların acil durumlarda hizmet vermelerine sınırlama getiren 46’ncı madde, Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı daha kapsamlı yasalar paketinin bir parçasıdır. Yasa metnini kaleme alanlar, kullandıkları dille yetkili personelin ancak “örgün sağlık hizmetleri ulaşıncaya kadar ve sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlayacak biçimde” hizmet verebileceğini belirtmektedir. Kimin ve ne zaman sağlık hizmeti verebileceğine ilişkin bu muğlâk ve gereksiz koşullar, acil durumlarda tıbbi hizmet verenlerin keyfi biçimde tutuklanıp cezalandırılmalarına kapı açacaktır.

Getirilen hüküm, doktorları, hasta ve yaralılara yardımcı olma etik ve mesleki sorumluluklarıyla doğrudan çatışma konusuna sokmaktadır. Söz konusu olan, geçtiğimiz yaz ortaya çıkan hükümet karşıtı protesto gösterileri dâhil olmak üzere, hükümetin ihtiyacı olan herkese tedavi sunan doktorları ve diğer sağlıkçıları cezalandırmaya yönelik sürüp giden çabalarının bir parçasıdır.

PHR Türkiye hükümetinin yasa dışı güç ve göz yaşartıcı gaz kullanımını, ayrıca tıp camiasına yönelik kasıtlı saldırılarını belgelemiştir. PHR’nin geçtiğimiz yaz Türkiye’de görülen protestolarla ilgili son raporu, polis tarafından yaralananları tedavi eden sağlıkçıların yetkililer tarafından gözaltına alınmalarının yanı sıra hükümetin yaralı göstericilerin ve onları tedavi edenlerin isimlerini tespit etme girişimlerine de yer vermektedir.

İnsan Hakları için Hekimler (PHR), tıbbı ve bilimi kitle kıyımlarına ve ağır insan hakları ihlallerine son vermek için kullanan bağımsız bir kuruluştur. PHR’nin desteği, sağlıkçıların uzmanlıkları ve meslek tutkuları kadar ilgili yurttaşların duyarlılıklarıdır.

PHR 1986 yılından bu yana 40’tan fazla ülkede araştırmalar gerçekleştirdi. Bu ülkeler arasında Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Rwanda, Sudan, Amerika Birleşik Devletleri, eski Yugoslavya ve Zimbabwe de yer alıyor

  • 1986 — Şili’de işkenceyle ilgili araştırmalar yapmış, bu ülkede görevlerini kahramanca yerine getiren doktorlara özgürlük sağlamıştır.
  • 1988 — Irak’ta Kürtlere karşı kimyasal silahlar kullanıldığını belgeleyen ilk kuruluş olmuş, savaş suçlularının kovuşturulmaları sırasında kanıt sunmuştur.
  • 1996 — Uluslararası Ceza Mahkemelerine kanıt sağlamak üzere Balkanlar ve Rwanda’daki toplu mezarları ortaya çıkarmıştır.
  • 1997 — Kara Mayınlarının Yasaklanması için Uluslararası Kampanya dolayısıyla Nobel Barı Ödülü’nü almıştır
  • 2003 — Irak’ın istilasından önce ve istila sırasında ABD yetkililerini sağlık koşulları ve insan hakları konusunda uyarmıştır.
  • 2004 — Uluslararası yargılamaları desteklemek üzere Darfur’daki soykırımı ve cinsel şiddet olaylarını belgelemiştir.
  • 2010 — Burma’daki askeri cuntanın yaygın şiddet uygulamalarını araştırmıştır.
  • 2011 — Arap Baharı sırasında, silahlı çatışma ve iç huzursuzluk durumlarında tıbbi hizmetlere müdahale edilmemesi ilkesini savunmuştur.
  • 2012 — Cinsel şiddet olaylarında kanıtların nasıl toplanması gerektiği konusunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya ve Suriye’deki doktorlara, hukukçulara, polise ve yargıçlara eğitim vermiştir.
  • 2013 — İşkence ve cinsel şiddet kanıtlarını belgeleyen mobil uygulama “MediCapt” ile Kıyımların Önlenmesinde Teknoloji Kullanımı alanında ilk ödülü almıştır.

- Daha fazla bilgi için: http://physiciansforhumanrights.org/press/press-releases/turkey-passes-bill-that-criminalizes-emergency-medical-care.html#sthash.bgOe8Y3w.dpuf