Tüm Meslektaşlarımıza Çağrımızdır:

Bugün TBMM Önünde Sağlık Torba Yasası’nı Protesto Ediyoruz!

TTB ve Ankara Tabip Odası, TBMM’de bu akşam görüşmelerinin tamamlanması beklenen Sağlık Torba Yasası’nı protesto etmek amacıyla 02 Ocak Perşembe günü saat 17:00’de TBMM Dikmen Kapısı önünde basın açıklaması yapacaktır.

Türkiye’de hekimlik ve sağlık ortamına, özlük haklarımıza, hekimliğin temel değerlerine, halkın sağlık hakkına önemli zararlar vereceğini öngördüğümüz Sağlık Torba Yasası’na dair mücadelemizi sürdürüyor, tüm meslektaşlarımızı eylemimize davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi