Kırk Günlük Ayaz Bebek Ayazdan Öldü!

Siz Yatak Odalarınızda Paracıklarınızı Sayarken,
KIRK GÜNLÜK AYAZ BEBEK AYAZDAN ÖLDÜ!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 24 Aralık günü Konya Ereğli’de zatürreden, yoksulluktan, açlıktan ölen kırk günlük Ayaz Bebek’le ilgili bir açıklama yaptı. TTB tarafından yapılan açıklamada,  “Siz Yatak Odalarınızda Paracıklarınızı Sayarken, KIRK GÜNLÜK AYAZ BEBEK AYAZDAN ÖLDÜ!” denildi.

 

BASIN AÇIKLAMASI
25 Aralık 2013

Siz yatak odalarınızda paracıklarınızı sayarken

KIRK GÜNLÜK AYAZ BEBEK AYAZDAN ÖLDÜ

On bir yıldır;

“Türkiye’de artık her çocuk dünyaya sigortalı olarak geliyor; Türkiye’de artık herkes her istediği hastaneye gidebiliyor.

Köhnemiş, işe yaramaz sağlık ocağı sistemini kaldırdık; herkesi doğumundan ölümüne kadar takip edecek aile hekimliği sistemi kurduk.

Sağlıkta memnuniyet yüzde yetmişaltıya çıktı; Sağlık ‘Reform’umuzu bütün dünya takdir ediyor, örnek alıyor.” diyen efendiler;

24 Aralık 2013 günü, Konya Ereğli’de kırk günlük bir bebek öldü.

Yirmi bir yaşındaki annesi ve iki buçuk yaşındaki abisiyle birlikte camları kırık tek odalı kerpiç bir evde yalnız başlarına yaşıyorlardı.

Evlerinde ne doğalgaz ne de kömür vardı; annesi sokaktan odun bulabildiğinde ısınıyor, bulamadığında battaniyelerin arasında soğuktan titriyordu.

Babasının yazları tarlalarda çalışan, kışları kâğıt toplayan akrabalarının yardımıyla yaşıyorlar, devletten hiçbir yardım alamıyorlardı.

Öldüğünde babası yanında yoktu; kırk günlük bir bebeğin açlıktan ölmemesi için üzerine düşen görevi yapmayan devlet, babasını “vatani görev”ini yapması için almıştı, askerdeydi.

Kırk günlük AYAZ Bebek, Sağlık “Reformu”nun on ikinci yılında;

(Siz yatak odalarınızda saydığınız paracıklarınızı deste deste ayakkabı kutularına istif ederken)

Zatürreden, yoksulluktan, açlıktan, AYAZDAN öldü.

Beddua etmiyoruz,

Vicdanınız sızladı mı diye merak etmiyoruz.

(Cevabını biliyoruz.)

Sadece yüzünüze çarpıyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ