Türk Tabipleri Birliği İnceleme Heyeti Yüksekova’da

6 Aralık 2013 Cuma günü Hakkari Yüksekova’da Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir isimli yurttaşlarımızın hayatını kaybettiği olaylar sonrasında Yüksekova Devlet Hastanesi’nin Özel Harekatçı oldukları bildirilen, kimilerinin yüzleri kapalı, elleri ve belleri silahlı kişilerce basılmasını dehşet içinde izlemiştik.

Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin 6 Aralık 2013’de Yüksekova devlet Hastanesi’nde yaşanan olaylarla ilgili oluşturduğu inceleme heyeti Yüksekova’da.  Heyette TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk ve Dr. İsmail Bulca Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.Çetin Kotan yer alıyor.  Heyet hekimler, sağlık çalışanları ve hayatını kaybedenlerin aileleri, yerel yöneticilerle görüşerek bir rapor hazırlayacak.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi