Tabipler Birliği Tarihinde Bir İlk: Haysiyet Divanı Üyelerinden Sağlık Bakanı’na Uyarı Mektubu

AKP hükümetinin TBMM’ye sunduğu ve Meclis’te görüşülmeyi bekleyin “Sağlık Torba Yasası”na yönelik kaygı ve tepkilerini ifade etmek üzere, TTB ve İstanbul Tabip Odası’nda görev yapmış Haysiyet Divanı (Onur Kurulu) üyeleri bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.


17 Aralık 2013 Salı günü, 11.30’da İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA) Postanesi önünde bir araya gelen Onur Kurulu Üyeleri ve Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri aynı zamanda İstanbul Tabip Odası üyesi olan Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na seslenerek; “Tarihi Yanlıştan Dönün, Torba Yasayı Geri Çekin” çağrısı yaptı.

Basın açıklamasında açılış konuşmasını Odamız Başkanı Prof. Dr. Taner Gören yaptı. Dr. Gören; şu anda meclis gündeminde bulunan Torba Yasa'da hekimlik etik ilkeleriyle bağdaşmayan bir çok madde olduğunu söyledi. Ayrıca hekimliğin özgürce uygulanmasını sınırlayan, mesleğinin gereklerini yerine getirdiği için hekimleri hapis ve para cezasına çarptıracak düzenlemelerin hekimlik etiği ve evrensel değerleri açısından kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şükrü Güner ise; “Bizim hekimlik değerlerimiz açısından, herhangi bir acil durumda tedavi talep eden hastaya mutlaka cevap vermemiz şarttır. Bunu yapmayan hekimler yıllardan beridir tabip odaları haysiyet divanlarında değerlendirilmiştir. Oysa şimdi, Meclis gündemindeki Torba Yasa’yla hekimlerin meslek uygulamaları sırasında, acil durumda veya herhangi bir nedenle kendisinden yardım isteyen hastayı tedavi etmesi konusunda yasak getirilmekte daha da ötesi bunu yapan hekime hapis ve para cezası getirilmektedir. Bu durum hekimlik meslek ilkelerine ve uluslararası anlaşmalara aykırıdır. İşte bu yüzden haysiyet divanı üyeleri olarak meclis gündeminde bulunan bu torba yasanın bir an önce geri çekilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Dr. Şükrü Güner gerçekleştirilen açıklamanın TTB tarihinde bir ilk olduğunu da belirtti. Kuruluşundan bugüne ilk defa TTB Yüksek Haysiyet Divanı üyelerinin bir yasaya dur demek için bir basın açıklaması gerçekleştirdiğini, Sağlık Bakanı’na topluca mektup gönderdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Sülkü hazırlanan metni okudu. Metnin ardından hep beraber postaneye gidilerek mektuplar Sağlık Bakanı’na gönderildi.

Sağlık Bakanı’na gönderilen mektup için tıklayınız.