TTB-UDEK Olağan Genel Kurulu

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Olağan (Seçimli) Genel Kurulu 21 Aralık 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mavi Salon'da saat 10.00-15.00 arasında yapılacaktır.