Bursa 1 Mayıs Düzenleme Kurulu beraat etti

İçinde Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr.Emrullah AKSOY’un da yer aldığı 1 Mayıs Mitingi Düzenleme Kurulu, iki yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan davada beraat etti.

2013 yılında Bursa’da yapılan 1 Mayıs Kutlamaları Tabip Odası, DİSK, TMMOB ve KESK’in Bursa’daki sendika ve şube temsilcilerinden oluşan yedi kişilik Düzenleme Kurulu tarafından organize edilmişti. Mitinge yaklaşık 26.000 kişi katılmış, 5,5 saat süren Miting’de tek bir olay dahi çıkmamıştı. Mitingin üzerinden aylar geçtikten sonra, Miting alanı dışındaki bir kaldırımda Türkçe ve Kürtçe müzikler eşliğinde halay çekenler hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla dava açıldı. Bu dava halen sürmektedir. Polis tarafından çekilen video görüntülerine bakılarak tespit edilen bu kişileri engellemedikleri gerekçesiyle de Düzenleme Kurulu’nun görevini yapmadığı iddiasıyla iki yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasının 12. maddesine göre Düzenleme Kurulu toplantının düzenini sağlamak ve toplantının amaç dışına çıkmasını önlemekle yükümlü tutulmuştur. Bursa 7. Sulh Ceza Mahkemesinde açılan davada 1 Mayıs Düzenleme Kurulu’nun bu görevi yerine getirmediği iddia edildi.

16.12.2013 tarihinde yapılan ilk duruşmaya bütün sanıklar katılarak savunmalarını yaptılar. Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosundan Av. Mustafa Güler, Bursa Tabip Odasından Av. Nilgün Berk Bursa Barosu Başkanı Ekrem Demiröz, DİSK Hukuk Müdürü Av.Necdet Okcan’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 15 kişilik avukat grubu tarafından yapılan ortak savunmada; şarkı söylenip halay çekilmesinin Düzenleme Kurulu tarafından suç olarak algılanmadığı, kaldı ki bu kişilerin 5-6 dakika süren şarkı süresince halay çekmelerinin Miting’in düzenini bozmadığı gibi amacı dışına çıkmasına da sebep olmadığı, bu yönde herhangi bir uyarının yapılmadığı ifade edildi. Ayrıca, bu ölçekte bir toplantıda  tek bir olay dahi çıkmamasına karşın bu davanın açılabilmiş olmasının demokratik haklar arasında önemli yeri olan toplantı, gösteri ve ifade özgürlüğüne yönelik bir saldığı olarak algılandığı da belirtilerek her biri meslek kuruluşu yöneticisi olan sanıkların beraati istendi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr.Osman Öztürk, Bursa Tabip Odası önceki başkanları Dr.Çetin Tor ve Bülent Aslanhan, Genel Sekreteri  Dr.Güzide Elitez ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda hekim ve hak savunucularının izlediği duruşma sonunda bütün sanıkların beraatine karar verildi.