Kırklareli Tabip Odası Başkanı Beraat Etti

Balyoz Davası’nda verilen kararları protesto etmek üzere 2012 yılında Kırklareli’nde basın açıklaması yapan ve haklarında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten dava açılan, aralarında Kırklareli Tabip Odası Başkanı Dr. Halil Muhacir’in de bulunduğu demokratik kitle örgütü temsilcilerinin yargılanmasına 12 Aralık günü Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Davaya, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Gülriz Erişgen de katıldı. Mahkeme Dr. Muhacir’in de aralarında bulunduğu 12 kişinin beraatine karar verirken, diğer 4 sanığın 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırmalarına hükmetti.

Duruşma sonrası Kırklareli Tabip Odası tarafından yapılan basın açıklamasında, demokratik haklarını kullanarak basın açıklaması yapan demokratik kitle örgütü temsilcilerinin yargılanması kınandı.

 

 

 

Kırklareli Tabip Odası Başkanı Beraat Etti