Dr. Ersin Arslan Cinayeti Davası'nda Karar 14 Ocak 2014 Tarihine Kaldı

Gaziantep’te 17 Nisan 2012 tarihinde, ameliyat ettiği hastasının bir yakını tarafından vahşice katledilen Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesine ilişkin davanın duruşması 12 Aralık 2013 Perşembe günü Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma, sanığın son savunmasını vermesi ve davanın karara bağlanması üzere 14 Ocak 2014 tarihine ertelendi.

Davanın görüldüğü gün, TTB Merkez Konseyi ve Gaziantep Tabip Odası’nın yanı sıra pek çok Tabip Odaları Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile duruşma öncesi Gaziantep Adliye Binası önünde bir basın açıklaması yapıldı.

Gaziantep’teki basın açıklamasının yanı sıra; aynı gün tabip odaları da bulundukları illerde basın açıklamaları gerçekleştirdi.

Çanakkale Tabip Odası tarafından Çanakkale Devlet Hastanesi bahçesinde basın açıklaması yaparken, Afyonkarahisar Tabip Odası ve Eskişehir Tabip Odası Dr. Ersin Arslan davasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.  Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım yaptığı açıklamada, “Dr. Ersin Arslan’ın katili bu ucube sağlık sistemidir. Katille birlikte bu sistem de yargılanmalıdır” dedi.

Batman Tabip Odası ise yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen Batman Demokrasi Platformu’nun da katılımı ile Gülistan Caddesi’ndeki insan hakları anıtı önünde basın açıklaması düzenledi.
TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Zülfükar Cebe burada yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin toplumsal şiddetin bir bileşeni olduğunu ve sağlıkta şiddetin uygulanan sağlık politikalarından kaynaklandığını söyledi.

Cebe, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne yönelik güvenlik göçlerinin yaklaşımını ve kullanılan yoğun gaz sebebi ile hastaların hayatının tehlikeye atılmasını kınadıklarını da ifade ederek, hava koşullarının düzelmesiyle en kısa zamanda Yüksekova’da çalışan sağlık emekçileri ile buluşmak ve hastanede inceleme yapmak özere bölgeye gideceklerini bildirdi.

İzmir’de de sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek ve şiddeti protesto etmek amacıyla İzmir Tabip Odası’nın çağrısıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dr. Ersin Arslan anıtı önünde basın açıklaması yapıldı.

İzmir Tabip Odası, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), Genel Sağlık İş İzmir Şubesi, SES İzmir Şubesi, Türk Sağlık Sen İzmir Şubesi, Aile Hekimleri Dayanışma Platformu temsilci ve üyelerinin katıldığı ortak basın açıklamasını, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Olguner okudu.

TTB Merkez Konseyi tarafından hazırlanan ve Gaziantep başta olmak üzere tabip odalarınca düzenlenen eylem ve basın toplantılarında okunan basın açıklaması metni şöyle: 

 

BASIN AÇIKLAMASI

12/12/2013

GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ GAZİANTEP ADLİYESİ’NDE

ADALET BEKLİYORUZ

1982 yılının 14 Mart günü, Tıp Bayramı’nda doğmuştu Ersin Arslan.

2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi, 2006 yılında mezun oldu.

Aynı yıl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilimdalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini Ekim 2011'de tamamladı.

Aralık 2011'de Gaziantep Av. Cengiz Gökçek (şimdiki adıyla Dr.Ersin Arslan) Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetine başladı.

17 Nisan 2012 günü ameliyatlarını bitirip servisine çıktı.

Ve…

Daha önce ameliyatını yaptığı bir hastasının yakını tarafından vahşice bıçaklanarak öldürüldü.

Tıpkı, 21 Temmuz 1988’de vurulan Doç. Dr. Edip Kürklü gibi,

Tıpkı, 11 Kasım 2005 günü vurulan Prof. Dr. Göksel Kalaycı gibi,

Tıpkı, 15 Ocak 2008 günü vurulan Uzman Dr. Ali Menekşe gibi.

Cinayeti gördük!

Azmettiricileri de biliyoruz.

“Doktorları ağaca bağlayın, kaçamasınlar.” diyen darbecileri de,

Hariciye Vekaleti’yle hariciye koğuşunu karıştırıp hastane basan Dışişleri Bakanı’nı da,

“Ne kadar para verirseniz verin, doktorların gözü doymaz/” diyen Çalışma Bakanı’nı da,

Hafta sonu makamında bulamadığı başhekimin kapısını kırdıran Sağlık Bakanı’nı da,

Fuzuli yere yakıyorlar diye hastane yöneticilerinin ellerini kalorifer peteklerinde kızartan diğerini de unutmadık.

“Doktorların eli hastaların cebinde.” diyen, “Paracı doktorlar gürültü çıkarıyor.” diyen Sağlık Bakanı’nı,

“Ben doktora iğne yaptırmam, doktorlar adamı felç ederler alimallah.” diyen, “Doktor efendi dönemi bitti.” diyen Başbakan’ı unutmadık.

(İsimlerini zikretmeyi fuzuli sayıyoruz.)

Peşini bırakmadık.

17 Nisan 2012’den bu yana takipçisiyiz.

17 Nisan 2012’den bu yana “Böyle Sağlık Sistemi Olmaz/Sağlıkta Şiddet Sona ERSİN!” diye haykırıyoruz.

Her gün hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde; acillerde, polikliniklerde,  servislerde, ameliyathane önlerinde şiddete maruz kalan; dövülen, vurulan, darp edilen, yaralanan, sakatlanan, öldürülen hekimler, sağlık çalışanları olarak;

ADALET BEKLİYORUZ!

Bugün Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek duruşmada;

ADALET BEKLİYORUZ!

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ