Dr. Behçet Uz Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistanları Kazandı!

Eğitim hakkı, emeğinin karşılığı ve güvenceli ücret, insanca çalışma koşulları, iyi hekimlik yapabilmek için gereken fiziki ihtiyaçların karşılanması talepleriyle 9 Aralık günü süresiz iş bırakan İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanlarının eylemi kazanımla sonuçlandı.

Asistan hekimler G(ö)REV etkinliğini, hastane yöneticisi ile yaptıkları görüşmeler sonrasında taleplerinin büyük oranda karşılanacağı sözünün verilmesi üzerine 12 Aralık günü sonlandırdı.

BASIN AÇIKLAMASI
12 Aralık 2013

Basına ve Kamuoyuna;                        

      Bizler, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri olarak, şiddetten uzak can güvenliğimizin korunduğu bir ortamda çalışma, daha kaliteli hizmet vermek için daha nitelikli uzmanlık eğitimi alma, ücretlerimizin iyileştirilmesi, emeğimizin ucuzlatılmaması ve sömürülmemesi, keyfi çalışma saatleri ve şartlarının düzeltilmesi, yasal güvence altına alınmış ve hakkımız olan nöbet ertesi ve yıllık izinlerimizin verilmesi için 3 gün önce başlatmış olduğumuz Çözüm bekleyen taleplerimiz;

-    Yıllık izinlerimizi bölünmüş olarak değil, istediğimiz zaman ve sürede kullanmak,

-    Döner sermayelere ödemelerinde mağduriyete yol açılmaması,

-   Eğitim poliklinikleri, yandal poliklinikleri, nöbet koşullarında acil poliklinikleri ve servislerde uzman hekim olmaksızın yalnız çalışma,

-    Kütüphanemizin kapanmamasını, kapanması halinde uygun koşullarda yeni kütüphane yerinin gösterilmesi,

-    Mesleğimizde günceli yakalayabilmek adına takip etmek istediğimiz akademik internet sitelerine erişimdeki yasakların kaldırılması,

-    Servis çalışmalarında eğitimimize katkısı olmayan kan alma, tansiyon ölçme, kan şekeri bakma vs.  gibi işlerin asistanlardan alınması,

-    Nöbet şartlarında USG ve BT  gibi acil gerekli tetkiklere malpraktisi önlemek açısından bir eğitim araştırma ve bölge hastanesi olarak erişebilmek,

Taleplerimizi ve bu konuda yaşadığımız sorunlarımızı demokratik haklarımızı kullanarak ve diyalog ile çözülebileceğine dair olan inancımız bugün bizi bu noktaya getirmiştir. Diyalog kanallarımızın kapalı olmadığını hastane yöneticisiyle birçok kez gerçekleştirdiğimiz görüşmelerimizle ispatlamış bulunmaktayız. Mağdur olmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen biz asistan hekimler, bu anlamda hasta bazında daha fazla mağduriyetin yaşanmaması için sağduyulu yaklaşarak görevlerimizin başına dönme kararı almış bulunuyoruz.

Sorunlarımızın çözümü ve taleplerimizin gerçekleşmesi için verilen sözlerin yerine getirilmesinin ve başlatılan sürecin takipçisi olacak olan biz asistan hekimler, beklentilerimiz karşılanmadığı takdirde daha kararlı bir şekilde süresiz g(ö)rev’e gideceğimizi kamuoyuna deklere ediyoruz.

G(ö)rev etkinliği süresince yanımızda olan ve desteklerini sunan TTB, Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu’na, SES İzmir Şubesi’ne, Türk Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu şubesine teşekkür ederiz.

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Asistan Hekimleri