TTB: Asistan Hekimlerin Eylemini Destekliyoruz!

Aydın’da asistan hekimlerin zaferle sonuçlanan mücadelesinin ardından bugün itibariyle (10 Aralık)  İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanları, aşağıda yer alan taleplerinin karşılanması için acil servis ve yoğun bakım dışında iş bırakma kararı aldılar.

Dr. Behçet Uz Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimlerinin eğitim hakkı, emeğinin karşılığı ve güvenceli ücret, insanca çalışma koşulları ve iyi hekimlik yapabilmek için gereken fiziki ihtiyaçların karşılanması taleplerinin arkasında ve takipçisi olduğumuzu ilan ediyoruz.

Hastane yönetimini ve Sağlık Bakanlığı'nı genç hekimlerin sesine talepleri doğrultusunda gerekli tüm düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz.

TTB Asistan Hekim Kolu

TTB Merkez Konseyi

 


 

Dr. Behçet Uz Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan Temsilciliği tarafından bize ulaştırılan mesajı kamuoyu ile paylaşıyoruz:

1-ŞİDDETTEN UZAK CAN GÜVENLİĞİMİZİN KORUNDUĞU BİR ORTAMDA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ

-Güvenlik sayısı son derece yetersiz ve standartların çok çok altındadır.

-Var olan güvenlik sürekli vizit halinde olmalı ve daha disiplinli olarak servislerde dolaşmalı.

-Polikliniklerde çalışanlar, sekreter veya hemşireler mutlaka olmalı.

2-EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK İSTİYORUZ, ÜCRETLERİMİZ DÜŞÜK VE DÜZENSİZ

- Ürettiğimizin hakkını almak istiyoruz, alın terimizi, emeğimizi istiyoruz. İdareci meslektaşlarımıza asistanların geçim sıkıntısında olduğunu söylemek istiyoruz.

Talebimiz açık ve nettir. Ağır ekonomik sıkıntıların altında eziliyoruz. Emeğimizin karşılığı kesinlikle bu ücretler olmamalıdır.

- Döner sermayeye dayalı sağlık sisteminden bir an önce vaz geçilmelidir. Sağlık haktır ve devlet bu hizmeti veren sağlıkçıların ücretlerini ek ödeme, sabit ödeme, maaş gibi parça parça değil emekliliklerine yansıyacak tek bir ücret olarak vermelidir.

- Yeni açılan bir hastanenin döner sermayesi ne yazık ki yönetmelik gereği hastanemiz, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden karşılanmaktadır. Buralarda çalışan personel zaten devlet yeni hastaneler açsın diye vergi ve sağlık primi ödemektedir. Bu yükün bu üç hastanedeki çalışanların üzerine yıkılması adaletsizlik değil midir? Bu açılan hastanenin giderleri için genel sekreterden ve yöneticilerden ücret kesilmiş midir?

- Mesai fazlalarımızla ilgili hiçbir ödenek yoktur. Sadece nöbet saat ücreti 130 saat fazlası ödenmeyecek diye genelgede yazıyor. Diğer tüm fazla mesailerimizin ödenmesi gerekmektedir.

3- DAHA KALİTELİ HİZMET VERMEK İÇİN DAHA NİTELİKLİ UZMANLIK EĞİTİMİ İSTİYORUZ

- Yenidoğan, Acil ve ileri yaşam desteği eğitimleri ilk 6 ayda verilmeli.

- Hasta başı ve teorik eğitim arttırılmalı. Asistan hekimler tetkik yapan test yapan değil bu tetkikleri yorumlayabilecek hekimler olarak yetiştirilmelidir.

- Hastane içinde olan kütüphanemizin kapanması söz konusu iken yerine yeni bir kütüphanenin ayarlanmamış olması bizi rahatsız etmektedir. Diyetisyen ,eeg  çekim odası için kütüphanenin kapatılması; bir eğitim araştırma hastanesine yakışmamaktadır.

- Yoğun iş yükünün olduğu hastanemizde, eğitime daha çok zaman ayırabilmek için; eğitimimize katkıda bulunmayan (tansiyon ölçme , kş bakma , vital bulgu takibi , kan alma , msug çekilecek hastalara sonda takma vb) işlerin asistan hekimlerin görevlerinden çıkarılmalıdır.

- Yoğun bakım ve acil servisler dışında tüm servislerde seminer eğitimi için tüm asistan hekimlere izin verilmelidir.

- Asistan hekimlere verilen eğitimin ve uygulanan sınavın uyumlu olması gerekmektedir.

- Eğitim poliklinikleri, acil poliklinikleri ve yan dal polikliniklerinde uzman hekim  olmadan çalışılmamalıdır.

- Asistanlara hocaları ile ilgili geri bildirim hakkı verilmeli. Olası mobbinge karşı artık uzmanlığını almış olanlara da bu geri bildirim yaptırılabilir.

- Her asistanın 1 kez yurt dışı tecrübesi olabilir. Bu yıllık izinden düşülmeden olmalıdır.

-  Kongre katılımlarının asistanlar için desteklenmesini istiyoruz. Kongrelere giderken senelik izin haklarımızı kullanmak istemiyoruz .

4-KEYFİ ÇALIŞMA SAATLERİ VE ŞARTLARI DÜZELTİLMELİ VE HAKKIMIZ OLAN NÖBET  ERTESİ İZİN, YILLIK İZİNLER VERİLMELİ

- Nöbet ertesi izinler verilmeli. Nöbet ertesi komplikasyonlar artıyor. Bu durumda komplikasyonların tek sorumlusu hekim midir?

- Kaliteli hizmet için kaliteli uykuya ihtiyacımız var.

- Dikkat dağınıklığı ciddi verim düşüklüğüne neden olmaktadır. Yeterince dinlenemeyen asistan hekimler yüksek stres katsayısından dolayı başta psikiyatrik rahatsızlıklar başta olmak üzere ciddi sosyal iletişimsizlik ortaya çıkmaktadır. Bu Hekim-hekim-hemşire-personel iletişimini aksatmaktadır.

- Çalışma saatlerimiz yasal zeminde olmalıdır. Akademik izinler ve yıllık izinler verilmelidir.

- Yıllık izinlerimizi bölünmüş olarak değil, istediğimiz zaman ve sürede kullanmak istiyoruz.

- Mevcut asistan odalarında banyo, duş, tuvalet gibi temel ihtiyaçların giderilebileceği imkanlar yoktur. Günlük servis işlerini yaptığımız doktor odalarında konaklamaktayız,  ayrıca bir asistan dinlenme odası bulunmamaktadır.

- Nöbet şartlarında radyolojik görüntüleme hizmeti (usg ve bt) ve uzmanının olmaması; acil serviste çalışan asistan hekimleri malpraktise itmektedir. Bu tip hastaların sorumluluğunu asistan hekimler dışında kimse almamaktadır.

5- EĞİTİM KADROSUNDAKİ HOCALARIMIZIN BİZİ İŞLERİ YÜRÜTEN OLARAK DEĞİL İŞİN İÇİNE DAHİL ETMELERİNİ İSTİYORUZ.

 SAĞLIK SENDİKALARI VE TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNE;

1- Eğitim poliklinikleri, yan dal poliklinikleri, nöbet koşullarında acil poliklinikleri ve servislerde uzman hekim olmaksızın yalnız çalışmak istemiyoruz.

2- Servis çalışmalarında eğitimimize katkısı olmayan kan alma, tansiyon ölçme, kan şekeri bakma vs.. gibi işlerin asistanlardan alınmasının istiyoruz.

3- Kütüphanemizin kapanmamasını, kapanması halinde uygun koşullarda yeni kütüphane yerinin gösterilmesini istiyoruz.

4- Mesleğimizde günceli yakalayabilmek adına takip etmek istediğimiz akademik internet sitelerine erişimdeki yasakların kaldırılmasını istiyoruz.

5- Döner sermayelerimizin sabit ücretle birlikte 2000 liradan az olmamasını istiyoruz.

6- Nöbet şartlarında USG ve BT gibi acil gerekli tetkiklere malpraktisi önlemek açısından bir eğitim araştırma ve bölge hastanesi olarak erişebilmek istiyoruz.

7- Yıllık izinlerimizi bölünmüş olarak değil, istediğimiz zaman ve sürede kullanmak istiyoruz.

Hastane yönetimi ve başhekimlikle yapmış olduğumuz görüşmelere rağmen bu haklı taleplerimiz kabul görmemiştir. Bu yüzden Behçet uz asistan hekimleri olarak taleplerimiz karşılanana kadar iş bırakmış bulunuyoruz. Türk Tabipleri Birliği ve sendikalardan eylemimize destek talep ediyoruz.

BEHÇET UZ ASİSTAN TEMSİLCİLİĞİ