Dr. İsmail Vesek’i Kaybettik

90’lı yıllardan başlayarak Diyarbakır Tabip Odası delegesi, Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, ,Şırnak Tabip Odası Başkanı, Şırnak Tabip Odası delegesi,  TTB aktivisti olarak görev alan arkadaşımız, dostumuz İsmail Vesek’i kaybettik.

İsmail Vesek meslek örgütü içerisinde yürüttüğü çalışmalarla birlikte Kürt sorununda da Kürt ve Türk halkları arasındaki barışçı, kardeşliğe dayanan çözüm için çaba harcayan, TTB içerisindeki dostluk ikliminin tesisi ve korunmasında, geliştirilmesinde önemli yeri olan bir arkadaşımızdı.

Yakınlarının ve tüm hekim camiasının, hepimizin başı sağolsun.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi