Süresiz G(ö)REVE giden ADÜ Hastanesi Asistan Hekimlerin Talepleri Büyük Oranda Kabul Edildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimlerinin niteliksiz eğitim ortamı, ağır çalışma şartları, emeklerinin karşılığını alamama, güvenliksiz bir ortamda çalışma ve asistan hekimlere uygulanan mobinge karşı 5 gün önce başlatmış oldukları G(ö)REV etkinliği kazanımla sonuçlandı.

Asistan hekimler, Üniversite Rektörlüğü ile yapılan görüşmelerde taleplerinin büyük oranda karşılanması sonucu eylemlerini 6 Aralık günü hastane bahçesinde yaptıkları basın açıklaması ile sonlandırdı.

 

BASIN AÇIKLAMASI

6 Aralık 2013

Değerli basın mensupları;

Bizler, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimleri olarak, niteliksiz eğitim ortamı, ağır çalışma şartları, emeğimizin karşılığı olan ücretleri alamadığımız, güvenliksiz bir ortamda çalışma ve yasal güvence altına alınmış olan izinleri kullanamadığımız için başlatmış olduğumuz g(ö)rev etkinliğini 5. Gününde sonlandırmış bulunmaktayız.

Dün akşam saatlerinde rektörlükle asistan temsil heyetinin gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında tarafımıza ivedilikle düzeltilmesi için şu konularda sözler verilmiştir.
1) Asıl fonksiyonu eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi olan Dekanlık biriminin bu konuda daha hassas davranarak, bilim dalı başkanlıklarından eğitim faaliyetlerinin ne şekilde yürütüldüğüne dair geri bildirimler alacağını,

2) Asistanlık ve nihayetinde bütün meslek hayatında her her hekimin mutlaka bilmesi gereken CPR eğitimi, TYD, İLD, ÇİLYAD, yabancı dil eğitimi gibi temel eğitimlerin yeni hizmet binasında eğitim salonu oluşturulduktan sonra hayata geçirileceğini,

3) Hastane giriş çıkışları için turnike sisteminin planlandığı ve polikliniklere acil yardım düğmesi konulması için gerekli alt yapı hazırlığının yapıldığı ve ihale sürecinin gerçekleştirileceğini, güvenlik eleman sayısının arttırılarak daha dinamik bir güvenlik ortamının sağlanacağı,

4) Zaten yasal olarak da güvence altına alınmış olan yıllık izin, süt izni, babalık izni gibi izinlerin kullanılması önünde herhangi bir engel oluşturulamayacağı ve bu konuda sıkıntısı olan asistan hekimlerin direkt olarak dekanlık üzerinden hak arayışlarının meşru olduğunu ve bu konuda gerekli hassasiyetlerin gösterileceği,

5) Asistan hekimlerin performans ödemelerinin ek ödeme+döner sermaye toplamının minimum 1.100 TL olarak garanti edileceği ve yıl boyunca hiçbir şekilde bu rakamın altına düşmeyeceği, ay içerisindeki ciro artışının direk olarak döner sermaye ödemelerine yansıtılacağı söylenmiştir.

En başından itibaren bütün sorunların konuşularak çözülebileceğine dair olan inancımız bugün bizi

bu noktaya getirmiştir. Diyalog kanallarımızın kapalı olmadığını, dekanlık, başhekimlik ve rektörlükle birçok kez gerçekleştirdiğimiz görüşmelerimizle ispatlamış bulunmaktayız. Mağdur olmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen biz asistan hekimler, bu anlamda hasta bazında daha fazla mağduriyetin yaşanmaması için sağduyulu yaklaşarak görevlerimizin başına dönme kararı almış bulunuyoruz.

Vaad edilenlerin gerçekleşmesi için gereken şartların oluşması için kendi dinamiklerimizi el verdiğince kullanacağımıza dair söz veriyoruz. Ancak başlatılan sürecin takipçisi olacak olan biz asistan hekimler, beklentilerimiz karşılanmadığı takdirde daha organize ve daha kararlı bir eylemlilik haliyle yine grev opsiyonumuzu kullanacağımızı belirtmek isteriz.

Grev süresince rüzgâr nerden eserse o şekilde davranan, kâh yanımızda duran, kâh kliniklerde bulunmadığımızı tutanaklarla tespit eden, bizleri yıldırmak için ellerinden geleni yapan, kendi asistanına olan inancı körelmiş, kendisi tarafından verilmeyen eğitimin protestosunda asistanını alkışlayan hocalarımıza da saygılarımızı sunuyoruz. Baskı ve zulüm her zaman tarihte inanmış insanlar tarafından alt edilmiştir. Bugün burada da tarihi tekerrür ettirmek için bizlerinde elimizden geleni yapacağımıza dair kimsenin şüphesi olmasın.

 ADÜ HASTANESİ ASİSTANLARI - AYDIN