İpek Yolu Barış Yolu Olsun

Savaşa Karşı Barış ve Kardeşlik İçin Yürüyoruz

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 7 Aralık 2013 Cumartesi günü “İpek Yolu Barış Yolu Olsun, Savaşa Karşı Barış ve Kardeşlik İçin Yürüyoruz” sloganıyla Gaziantep’te kitlesel bir yürüyüş ve basın açıklaması yapılacak.

TTB tarafından yapılan açıklamada, Suriye’de sürmekte olan savaşın tüm bölgemizi tehdit ettiğine, Suriye’de sağlık hizmetlerinin son derece gerilediğine ve Türkiye dahil bölge ülkelerinde de önemli sağlık problemleri ortaya çıktığına dikkat çekilerek, savaşın en büyük halk sağlığı sorunu olduğu vurgulandı ve “İpek Yolu Barış Yolu Olsun, Savaşa Karşı Barış ve Kardeşlik İçin Yürüyoruz” sloganıyla düzenlenecek basın açıklamasına katılım çağrısında bulunuldu.