Birleşe Birleşe Kazanacağız!

"Sağlıkta Dönüşüm Programının" getirdiği "yeni" sistemin temel ayaklarında bile önemli sorunlar yaşandığını görüyoruz.

Bugün oluşturdukları sistemin yapısal sorunlarının çok daha görünür olduğu ve bunların palyatif çözümlerle ortadan kaldırılamayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi erk devasa sorunları halktan ve çalışanlardan yana çözmek yerine ötelemekte, birinci basamakta çalışan tüm kesimlerin iş tanımını daha da bozmakta, yeni angaryalar dayatmakta ve keyfi yönetimlerini pekiştirmek amacıyla sürekli yeni yasalar yönetmelikler yayınlamaktadır. Aile Hekimleri Derneklerinin;  Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının iş yüklerinin arttırılması, nöbet uygulamasının getirilmesi, yeni yönetmelik taslağına tepki göstermek amacıyla 4 Aralık 2013 günü tüm Türkiye’de iş bırakma kararlarını heyecan verici, olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

Herkese eşit, ücretsiz, anadilde, nitelikli, kamusal, ekip anlayışının korunduğu, bölge tabanlı bir birinci basamak, mesleki bağımsızlığımızın iş ve gelir güvencesinin sendikal hakların tanındığı bir ortamda hizmet üretme taleplerimizle tüm ülkedeki pratisyen hekimleri 4 Aralık 2013 iş bırakmasına destek olmaya davet ediyoruz.

Bu amaçla TTB/PHK olarak 4 Aralık İş bırakma eyleminin içinde olacağımızı başarıya ulaşması için bütün gücümüzle destekleyeceğimizi ilan ediyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
PRATİSYEN HEKİMLER KOLU