Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Hemşirelerinin Haklı İsyanı Tüm Türkiye’ye Yayılıyor

İstabul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Batman, Diyarbakır, Bursa, Çorum, Trabzon, Samsun, Mersin…

23 Kasımda Ankara'dan uyardık.

4 Aralık'ta Tüm Türkiye'den uyarıyoruz.

Hekimlerin sesine kulak vermeden yapacağınız yasalar ne halka ne de hekimlere yarar. Torba yasanızı derhal çekin. Yasayı sağlık çalışanlarıyla birlikte yapın.

                      UYARDIK!

                                         UYARIYORUZ!

                                                               UYARACAĞIZ!

YASA TASARISININ AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI HEMŞİRELERİNDEN GÖTÜRDÜKLERİ

·       Aile hekimleri ve aile sağlığı hemşireleri ayda en az 16 saat zorunlu nöbet tutacak. (madde 52)

·       Mesai saatleri sonrası idare doktoru istediği koşullarda göreve çağırabilecek. Artık defin nöbetinden kaçış yok. Bakanlığın çıkaracağı yönetmelikle doktor nöbete gelmezse uygulanacak yaptırımlar belirlenecek , zorunlu ikamet bu çıkarılacak yönetmelikte olacak. Zorunlu ikamet daha önce yasaya konmuştu anayasa mahkemesi iptal etmiştir.(madde 6- 663 sayılı Kanunun 55. Maddesini değiştiriyor)

·       Doktorluk veya hemşirelik mesleğini ASM, hastane, poliklinik dışında yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası geliyor. (madde 46 3359 sayılı yasayı değiştiriyor)

·       TSM nin istediği belgeleri göndermeyen veya düzenlemeyen aile hekimi iki defa uyarılır 3. Tekrarda bir önceki aya ait brüt maaşının%1 i  kadar para cezası verilir. (madde 46 3359 sayılı yasayı değiştiriyor)

·       Bakanlığın ASM için belirlediği donanımı tamamlamayan, personel, tıbbi cihaz ve donanım, bina ve hizmet birimleri, malzeme ile ilaç standartlarına uymayan aile hekimlerine bir önceki aya ait brüt ücretin %5 i kadar para cezası veriliyor. (madde 46 3359 sayılı yasayı değiştiriyor)

·       Cari gider dediğimiz ödemenin  içinden tetkik ve sarf malzemesi giderleri çıkarılıyor. Aile hekimlerinin hastalarından istedikleri tetkiklerin bedeli  aile hekimlerine ayrıca ödenecek.(madde 52)

YASA TASARISININ AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI HEMŞİRELERİNE GETİRDİKLERİ

·       AHUZEM e devam eden aile hekimleri, 2020 yılına kadar eğitimi tamamlar, sınavda başarılı olur ise, eğitimin başladığı tarih itibariyle  3 yıl aynı ASM de çalışmışlarsa zorunlu hizmete tabi olmayacaklar. Madde 27)

·       Aile hekimleri mesai sonrasında 30 saat işyeri hekimliği yapabiliyor. Az tehlikeli gruptaki işyerlerinde işyeri hekimliği sertifikası olmadan da çalışabiliyor. (madde21)